Onderzoek multifunctionele accommodatie

16 april 2024
De herinrichting van sportpark Elsenburg bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler betreft de nieuwe velden, de nieuwe wielerbaan en de fietscrossbaan. Het plan hiervoor is in februari door de gemeenteraad goedgekeurd. De tweede pijler gaat over het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA). Aangezien de gemeenteraad (nog) niet heeft ingestemd met deze laatste pijler, zijn we momenteel bezig om een aantal scenario's in kaart te brengen. Hierbij behoort een uitbreiding van het huidige clubhuis, de zogenaamde terugvaloptie, ook nog zeker tot de mogelijkheden.

Mogelijkheden onderzoeken
We kijken verder naar een aantal andere onderwerpen. Ten eerste bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot het nieuwe middenterrein waarbij het realiseren van een ballonhal tot de plannen behoort. De komende periode willen we deze scenario's verder uitwerken en bekijken wat we van de gemeente alsmede van de andere sportverenigingen op het sportpark kunnen verwachten.

Financiƫle commissie
De financiƫle commissie die de plannen beoordeelt bestaat uit Pieter van Meeteren (tevens penningmeester SSRHC), George Dessing, Ivo Caminada, Willemijn Loeber, Koen Caminada vanuit de projectgroep Sportpark Elsenburg en Freek van Daele vanuit het bestuur. Er wordt door hen ook gekeken naar beschikbare overheidssubsidies en andere middelen die nodig zijn om de plannen mogelijk te maken.

Samenwerking
Er is ook een groep die nadenkt over welke punten er besproken moeten worden om samen te werken op het gezamenlijke sportpark. Deze bestaat uit Laurens Boone, Richard Reinigert en Richard Jorissen. Namens het bestuur en de projectgroep zit Remco van Oyen ook in deze commissie. De twee hoofdonderwerpen die we gaan bespreken met de andere verenigingen zijn hoe we omgaan met het terrein en de gemeenschappelijke ruimte op het terrein en daarnaast moeten we met elkaar afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan in één gemeenschappelijk gebouw. Voor de korte termijn hebben we afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting van de Spartaan en het gebruik van onze kleedkamers en doucheruimtes.

We houden jullie op de hoogte en hopen in de zomer voortgang te kunnen rapporteren!