Inschrijving digitaal Lustrum Event geopend!

14 februari 2021
Inschrijving digitaal Lustrum Event geopend!

Op zaterdag 17 april vanaf 17.00 uur zal het alternatieve RHC-90-jarige lustrumfeest op gepaste en digitale wijze losbarsten. Eerder gaven we vanuit de Lustrumcommissie al aan dat we -ondanks Corona- dit jaar de echte verjaardag van RHC toch graag met elkaar vieren. Volgend jaar zal dan het grote lustrumfeest op RHC volgen, en zoals elk lustrum is dat gewoon tijdens een lustrumweekend op de club zelf.

Het programma voor het digitale feestje op 17 april is klaar, de voorbereidingen zijn in volle gang en de inschrijvingen zijn vanaf heden geopend. Lees hierna wat je kunt doen om dit feestje niet te missen:

Om 17.00 uur start het programma voor de Jeugd. Er zal een digitale bingo met een feestelijke omlijsting en een gezellig en muzikaal presentatieduo plaatsvinden, waar ook leuke prijzen in de wacht zijn te slepen. De prijzen worden geleverd en gesponsord door Sport 2000 Voorburg, waarvoor grote dank! Ouders mogen vanzelfsprekend de allerjongsten een handje helpen en zijn altijd welkom om ook mee te kijken. Om mee te kunnen doen zal je van te voren een bingo kaart moeten ontvangen. Geef je daarom van te voren op via deze link.
Inschrijven kan tot woensdag 14 april.

Tussen 18.00 en 19.00 vindt een digitaal intermezzo plaats. Wie het leuk vindt om ‘in de uitzending’ te blijven is vanzelfsprekend vrij deze te blijven volgen. Voor de RHC-ers die graag even de avondmaaltijd bereiden of de allerkleinsten op tijd naar bed willen brengen is dit wellicht even een geschikt moment voor pauze.

Vanaf 19.00 uur start het avondprogramma voor de senioren en voor alle jeugdleden die daar graag bij willen aansluiten. Ook voor de deelnemers aan dit avondprogramma zal er worden voorzien in een spel-onderdeel, waarbij leuke prijzen zijn te verdienen. Deze prijzen worden betaald door de Vrienden van Rijswijk en bestaan uit fantatische eet-bonnen bij sponsoren zoals Subway, Akihito en Villa la Ruche. Voor deelname aan dit programma onderdeel geldt ook dat voorafgaande inschrijving nodig is om mee te kunnen doen.
Dus geef je daarom voor 14 april op via deze link.

Hoewel we op 17 april nog niet met zijn allen al polonaisend door de RHC-lustrumtent zullen kunnen hossen, heeft de lustrumcommissie wel een swingende uitsmijter voor deze digitale knalfuif weten te charteren. Wil je weten wie of wat dat is, blijf dan ook na 20.00 uur in de uitzending hangen en feest met ons mee totdat het klaar is!

Tot slot: om met elkaar toe te leven naar 17 april dit jaar, en om volgend jaar april 2022 mogelijk ook weer even terug te kunnen blikken op dit zeer uitzonderlijke lustrumjaar en digitale lustrumfeest, willen we iedereen die RHC een warm hart toedraagt vragen een digitale bijdrage te leveren aan het RHC-90 jaar-digitale lustrumboek.
Stuur daarom allemaal massaal voor maandag 12 april een videoboodschap van maximaal 90 seconden of een foto-boodschap over RHC 90-jaar naar [email protected]

Laat daarin bijvoorbeeld weten wat jouw (of als je bijvoorbeeld met je teamgenoten iets maakt: jullie) felicitatie, mooiste herinnering, toekomstdroom, beste vriend, vriendin, liefste, leukste trainer, trainster of team, grootste voorbeeld, leukste RHC-er/ster of wat dan ook van afgelopen of komende 90 jaar van of voor RHC is!

Vanzelfsprekend zijn ook oud-leden, donateurs en sponsoren van RHC van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de lustrumviering of om een bijdrage in te zenden voor het digitale lustrumboek.

We hopen dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als de Lustrumcommissie en zien jullie enthousiaste reacties heel graag tegemoet!

Tot 17 april!