Informatieavond herstructurering sportpark Elsenburg

11 januari 2024
Geachte leden, ouders van leden en betrokkenen,

Het bestuur nodigt iedereen graag uit om op maandag 18 januari aanstaande om 20:00 uur de informatieavond omtrent het Sportpark Elsenburg bij te wonen.

Op deze informatieavond legt onze voorzitter Remco van Oyen samen met Koen Caminada en Frank Gubbens van de werkgroep uit wat er allemaal de afgelopen tijd is gebeurd en wat er gaat gebeuren op en rond om ons sportpark.

Meld je aan bij de secretaris voor de informatieavond op Google Meet. Graag een mail sturen naar [email protected], zodat we weten wie er aanwezig zijn.Bijgevoegd zijn alvast de presentatie zoals die in hoofdlijn gegeven wordt, alsmede het raadsvoorstel en het persbericht uitgegeven door de werkgroep over de aankomende plannen.

Hopelijk zien we je verschijnen op de informatieavond op maandag 18 januari.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Floortje Wapenaar
Secretaris