Informatie avond rondom shirt RHC

21 november 2024
Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,

Graag nodigen wij u uit voor de Informatieve Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 1 december 2020 om 20.00 uur.

Op de agenda staat slechts 1 punt:
  1. Het RHC-shirt.

Hier zal het bestuur het traject toelichten hoe dit voorstel tot stand is gekomen, wat de uitkomst van de ledenpeiling is geweest en veel gestelde vragen beantwoorden. Vanwege COVID-19 zal de ILV online plaats vinden, op dezelfde manier als de ALV van 5 oktober jl. Aanwezigheid is op aanmelding. Aanmelden kan tot 1 dec 12:00 mail naar [email protected]
update: Graag ook telefoonnummer opgeven bij aanmelding. Deze is nodig om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

Hopende u allen op 1 december aanstaande in goede gezondheid te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Floortje Wapenaar
Secretaris