Herinrichting Sportpark Elsenburg

23 september 2024

De Rijswijksche Hockey Club kijkt reikhalzend uit naar de realisatie van een lang gekoesterde wens: de uitbreiding van de veldcapaciteit die hard nodig is vanwege de wachtlijst waaronder veel kinderen uit Rijswijk Buiten én de upgrade tot watervelden, omdat RHC de enige vereniging in de regio is zonder watervelden. Koen Caminada, voorzitter van de werkgroep: "Sinds 2013 is onze hockeyvereniging hiermee bezig, maar we hebben vreselijke veel pech gehad dat we onze plannen nog niet konden realiseren. De Veiligheidscontour TNO zat ons lelijk in de weg, maar vanaf 1 januari a.s. ligt de weg open om de hockeyveldencapaciteit uit te breiden en een opblaashal te realiseren.”


In de afgelopen periode is onder leiding van wethouder Bjorn Lugthart tot een concreet plan gekomen in samenwerking met de Gemeente en wielervereniging De Spartaan.


Het plan bestaat uit twee pijlers. Samen gaat het om een investering van 6,3 á 6,6 miljoen euro. De planning is erop gericht om juni 2021 met de uitvoering te starten. De zomerperiode wordt benut voor de aanleg van de velden waardoor de activiteiten van de hockey er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.


1.Pijler 1 omvat een investering in het sportcomplex van ongeveer 4,3 miljoen euro. De ambitie van de hockey hierin bederft de uitbreiding met één veld en de upgrading van de velden tot watervelden (samen ongeveer 1,2 á 1,4 miljoen euro). Het plan is meer omvattend vanwege de bredere ambitie van de Gemeente Rijswijk op het sportcomplex: uitbreiding van de activiteiten van de wielervereniging naar extra mountainbiken en veldrijden; geen inbreuk op de lengte van de wielerbaan; de wens om ook de Fietscross op het complex te huisvesten; de verplichting om ook binnen het sportpark parkeren te accommoderen. Dat maakte de intekening van al deze ambities op het sportcomplex buitengewoon lastig. Het plan verschuift nogal wat binnen de contouren van het sportpark; zie de presentatie (pdf). Ook voor de hockeyers moest er water bij de wijn. Caminada: "Maar wij zijn als hockeyers heel blij met het plan, omdat onze ambities daarin zijn verwerkt. Daarbij werken we aan een duurzaam sportpark, dus met ledverlichting en afdoende waterbuffers, opdat zo weinig mogelijk via de waterleidingen hoeft te worden besproeid.”


2.Pijler 2 is minder ver uitgewerkt. Dit betreft een verkenning van de bouw van een multifunctionele accommodatie voor huisvesting van de drie sportverenigingen en maatschappelijke instellingen in relatie tot ontwikkelingen in de gebieden rond het sportpark (kinderopvang, naschoolse opvang, welzijnswerk, ontwikkeling Buurthuis van de Toekomst). De verwachte investering bedraagt 2 á 2,3 miljoen euro. In de intentieverklaring is opgenomen dat indien de partijen (maar vooral de hockeyvereniging) in het voorbereidend traject richting nieuwbouw teveel obstakels ziet, zij terug kunnen vallen op ons huidige clubgebouw. Caminada zegt hierover: "De hockeyvereniging heeft jarenlang gebouwd aan en gespaard voor haar eigen huisvesting. Dat kan niet zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl gevraagd zou worden om wel de huurpenningen op te brengen die nu eenmaal horen bij een gezamenlijk nieuwbouw van circa 2,3 miljoen euro. De werkgroep van RHC / SSRHC gaat die verkenning met partners overigens constructief in. Vertrekpunt is ons eigen verbouwingplan – dat alweer dateert uit 2013 – van circa 250 duizend euro. Op korte termijn zal worden verkend of en op welke wijze het met partners realiseren van een multifunctioneel gebouw van meerwaarde is. Hierover gaan we vanzelfsprekend ook met onze leden in gesprek die hier uiteindelijk via de Algemene Leden Vergadering over zullen beslissen”.


Voorbereidingswerkgroep: Koen Caminada (voorzitter), Frank Gubbens, Remco van Oyen (vanuit RHC), Freek van Daele (vanuit RHC), Casper Vos (vanuit SSRHC) en Paul Voorn (vanuit SSRHC)

Bijlagen

· Presentatie Herinrichting Sportpark Elsenburg

 
Bijlage