ZO GAAT HET WERKEN!

26 augustus 2024

Het nieuwe seizoen gaat van start. Dat betekent dat we met elkaar voor de uitdaging staan om binnen de geldende coronarichtlijnen een weg te vinden om de hockeywedstrijden en trainingen in goede banen te leiden. Met de juiste afspraken en wat discipline van iedereen krijgen we dat voor elkaar. Daar ben ik van overtuigd!

 

We willen op ons complex graag bezoekers ontvangen maar het aantal mensen wel zoveel als mogelijk beperken. Dat betekent dat we van ouders vragen om niet met te veel te komen. Laat kinderen met elkaar meerijden waar mogelijk en hou hierbij rekening met de adviezen van het RVIM. 

 

De 1,5-meter-afstandregel is nog steeds van kracht. We zien dat dit in de praktijk langs de lijn nog niet vanzelf goed gaat. We vragen iedereen dan ook met klem om die afstand te bewaken. Lukt het niet om dit samen voor elkaar te krijgen dan moeten we als club teruggrijpen op maatregelen die de hockeybeleving niet ten goede komen. Het weren van publiek langs de lijn is daar een voorbeeld van. 

 

De volgende huisregels brengen we graag nog even extra onder de aandacht: 

 

       Per team vragen we om het aantal ouders langs de lijn zoveel mogelijk te beperken; 

       Je houdt je aan de 1,5 meter afstand. Ook langs de lijn;

       Respecteer de looproutes op het terrein;

       Het clubhuis is open voor een drankje of toiletbezoek. Er mogen niet meer dan 15 bezoekers tegelijk binnen zijn;

       In het clubhuis zijn ook looproutes van toepassing en op de buitendeuren is aangegeven of de betreffende deur een in- of uitgang is;

       Desinfecteer je handen met behulp van de dispenser bij de ingang;

       Meubilair in het clubhuis mag niet verplaatst worden.

 

We zullen elke week monitoren hoe het gaat en of we met deze afspraken de veiligheid op ons complex goed kunnen borgen. Indien aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zal dit gecommuniceerd worden via de website, RHC-app en via de teammanagers. 

 

Voor een volledig overzicht van alle coronaregels die gelden op RHC, verwijs ik voor de volledigheid nog een keer naar onze website.

 

Veel plezier met de start van dit nieuwe seizoen!

 

Met sportieve groet 

 

Namens het bestuur van RHC

Remco van Oyen