Convocatie ALV 7 juli 2020

28 juni 2024

 

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 7 juli 2020 om 20.00 uur.

Uiterlijk 10 dagen voor de ALV is de (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: de concept-notulen van de laatste ALV op 27 september 2019.

Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken (waaronder het concept jaaroverzicht 2019/20)
op 7 juli vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.
Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Vanwege de huidige protocollen waar we aan moeten voldoen geldt er een aanmeldingsplicht als u bij de ALV aanwezig wil zijn via [email protected]

Hopende u allen op 7 juli aanstaande in goed gezondheid in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

 

Floortje Wapenaar

Secretaris