Voortgang planvorming complex RHC

25 juni 2024

25 juni 2020

 

Rijswijksche Hockey Club

Namens werkgroep Sportpark Elsenburg

 

 

Beste leden van RHC,

 

Voortgang planvorming complex RHC

Sinds RHC het bericht ontving dat uitbreiding van het aantal velden en het clubhuis niet mogelijk was vanwege de TNO Veiligheidscirkel is met smart gewacht op het moment dat die beperking zou worden opgeheven. Per 1 januari aanstaande is dat het geval. Daarom is een voorbereidingsgroep al enige tijd met de Gemeente  in gesprek om z.s.m. in 2021 zaken te gaan realiseren. Het gaat dan om de volgende onderwerpen:

 

·       Upgrade van het huidige veld 3 tot een volwaardig waterveld (RHC is momenteel één van de weinige clubs in de regio zonder een vol waterveld);

·       Uitbreiding van het complex met veld 4, idealiter een volwaardig waterveld, zodat kinderen vanuit de wachtlijst geplaatst kunnen worden (ook vanwege de sterke groei uit Rijswijk Buiten);

·       Planmatige voorbereiding voor een upgrade en uitbreiding van het clubhuis, mogelijk zelfs verplaatsing en vernieuwbouw; en

·       Omdat het hierbij wellicht gaat om een herinrichting van het gehele complex van Sportpark Elsenburg inclusief parkeren en mogelijk ook het verplaatsen/vernieuwen van het clubhuis, vindt ook overleg plaats met wielervereniging De Spartaan.

 

Wij gaan ervan uit dat we rond de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad groen licht krijgen voor de upgrade van veld 3 en de aanleg van veld 4 in 2021. Dit heeft voor ons als hockeyclub de hoogste prioriteit. 

Op een later moment zullen we ook de tekeningen van de evt. herinrichting van het complex delen met alle leden. Via de Algemene Leden Vergadering kunnen de leden dan hun invloed uitoefenen.

 

De uitbreiding van het complex past in de jarenlange behoefte van het steeds verder groeiende RHC (inmiddels 1.100 leden) die op slot kwam te zitten vanwege TNO. Nu die problematiek achter ons kan worden gelaten, is het zaak om nu ons in de ijskast gezette plan van de accommodatie te realiseren. Ook Covid19 leert de maatschappij dat meer ruimte voor de buitensport nodig is.

 

Wordt snel vervolgd.

 

Voor meer informatie en vragen: [email protected]

 

 

Sportieve groeten van de voorbereidingsgroep,

 

Remco van Oyen, Freek van Daele, Casper Vos, Paul Voorn, Frank Gubbens, Eelco Hoet en Koen Caminada