Eikenprocessierups op het terrein

24 mei 2024
Ze zijn er weer! De Eikenprocessierupsen zitten weer in de bomen rond de velden. De haren van deze rupsen kunnen erg vervelende klachten veroorzaken.

Hoewel de gemeente al langs is geweest en de rupsen heeft verwijderd, blijkt ook hier dat Moeder Natuur gewoon doet wat ze wil. De COVID-19-maatregelen en de daarmee gepaarde looproutes zouden ervoor moeten zorgen dat we er niet in de buurt komen, maar toch lijkt het ons toch goed om hier even de aandacht op te vestigen. Aankomende week zullen door de gemeente weer nesten en rupsen worden verwijderd. Het is verstandig om met name de bomen bij veld 3 te mijden. Dus:

Houd je aan de looproutes, blijf op de paden, kom niet op het gras bij bomen, gooi geen takjes, hockeysticks of bitjes naar de rupsen, laat ze met rust!

Met vriendelijke groet,
R. Nooitgenoeg