Inloggen op de website

1 september 2024
Sinds kort is het (weer) mogelijk om op onze website in te loggen. Iedereen heeft afgelopen vrijdag per e-mail het lidnummer en het wachtwoord ontvangen.
Indien je geen bericht hebt gekregen, stuur dan een mailtje aan de ledenadministratie.

Algemeen
AUTEURSRECHT, BEELD- EN PORTRETRECHT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, MERKENRECHT, ETC., ETC..
Op afbeeldingen en teksten kunnen bepaalde rechten zitten. Bij twijfel niet oversteken, dus als je niet zeker bent of iets rechtenvrij is of niet, gebruik het dan niet. Schade, boetes, dwangsommen, etc., die voortvloeien uit oneigenlijk en / of onbevoegd gebruik van andermans eigendom, worden op het lid verhaald.

Inloggen
Inloggen doe je door bovenaan in de groene balk op de link "login" te klikken. Het inlogscherm verschijnt en, het is geen rocket science, je logt in door daar jouw lidnummer en jouw wachtwoord in te vullen en vervolgens op de button "Login" te klikken. Je komt dan in het afgeschermde gedeelte van onze site, genoemd "Mijn RHC". Aan de linkerkant van de pagina tref je de navigatiebuttons aan. Niet alles wordt hier besproken, aangezien het meeste voor zich spreekt.

Profiel
Hier kun je jouw persoonlijke profiel aanpassen, een foto en een pasfoto uploaden. Daarnaast kun je hier zien hoe je op dit moment in de ledenadministratie staat. Als daar zaken staan die onjuist zijn, mail die dan naar de ledenadministratie. Wijzigingen in jouw e-mailadres(sen) kun je tegenwoordig zelf doen in het volgende menu-item.

Instellingen
Hier kun je zelf zaken wijzigen: Profiel openbaar of niet, verjaardag openbaar of niet, etc.. Daarnaast kun je ook hier jouw e-mailadres(sen) en jouw mobiele nummer beheren. Wijzigingen in deze items hoef je dus niet meer door te geven, maar deze kun je zelf doen. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is (en dat was het al) dat er minimaal één werkend e-mailadres in de administratie is opgenomen. Immers gaat hier alle belangrijke info naartoe.
Tot slot kun je bij de Instellingen jouw wachtwoord wijzigen. Daarover gesproken, lees hier een zorgwekkend artikel uit de Automatiseringsgids over wachtwoordgebruik.

Hockey
Bij [jouw team], onder Hockey, staan al jouw medespelers en de begeleiders van jouw team, met alle telefoonnummers en e-mailadressen. Handig!

Wedstrijdverslagen
Als een wedstrijd is gespeeld, kunnen teamgenoten die een "ondersteunde" rol hebben (Trainer / Coach / Manager / Aanvoerder / Reserve-aanvoerder) een wedstrijdverslag plaatsten. Een eenmaal geplaatst verslag kan niet worden verwijderd, maar nog wel worden aangepast of leeg worden gemaakt.
We hebben gekozen om deze functionaliteit slechts aan een beperkte groep beschikbaar te stellen. Wedstrijdverslagen komen op het openbare gedeelte van onze website te staan en kunnen dus door de hele wereld worden gelezen. Met deze functionaliteit komt dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Schuttingtaal en negatieve uitlatingen over tegenstanders, scheidsrechters of andere personen, worden niet getolereerd. Doe normaal, en denk aan onze huisregels! Misbruik wordt gestraft door het ontnemen van de inlog-rechten. Daarnaast kan het bestuur altijd besluiten tot schorsing of royement!


Veel plezier met deze nieuwe functionaliteit (en bij vragen mail naar),
De Webmaster