Update 14-6 ALV: Jaarverslag

15 juni 2024
Ter voorbereiding op de ALV tref je hieronder alle relevante stukken aan, waaronder het jaarverslag.

Agenda
Jaarverslag 2012-2013


Update nieuwsbericht:

7-6-2013 | Voorstel voor statutenwijziging RHC - ALV 25 juni 2013. In de ALV van juni 2012 en in de Jaarvergadering van september 2012 is aangekondigd dat een statutenwijziging zal worden voorbereid. Het doel van de wijziging is om de hockeyende leden van RHC, die niet deelnemen aan de door de KNHB georganiseerde competitie (Trim- en trainingsleden), als leden met stemrecht toe te laten. Op dit moment worden zij nog aangemerkt als aangeslotenen en hebben derhalve geen stemrecht. Dit is in de ogen van het bestuur van RHC in het kader van de betrokkenheid van alle leden bij alle relevante zaken en activiteiten van de vereniging een ongewenste situatie, die moet worden hersteld.


Om dit mogelijk te maken stelt het bestuur van RHC de volgende wijziging op de huidige statuten voor:

 

Artikel 5 lid 3 komt te luiden:
Buitengewone leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en niet deelnemen aan door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond georganiseerde wedstrijden, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als buitengewoon lid zijn toegelaten.

 

Artikel 7 lid 2 komt te luiden:
Aangeslotenen en buitengewone leden kunnen bij het huishoudelijk reglement in bijzondere categorie├źn worden ingedeeld en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke uitdrukkelijk bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd. Aangeslotenen hebben geen stemrecht.

 

De ALV zal worden in te stemmen met deze statutenwijziging. Voor wijziging van de statuten is een tweederde meerderheid vereist.Oorspronkelijk nieuwsbericht:

5-6-2013 | Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen. Graag nodigen wij u uit voor Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2013. Bijgaand treft u de agenda aan. De stukken voor deze vergadering treft u aan elders op onze website (RHC | Publicaties).

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 25 juni vanaf 19.15 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Hopende u op 25 juni aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Guido van der Sluijs,
Waarnemend secretaris RHC

Ann-Marie K├╝hler,
Aspirant-Secretaris RHC