Verslag financiƫle ALV 27-sept

29 september 2024
Op vrijdag 27 september heeft RHC haar ALV gehouden. Het Bestuur heeft haar beleid, de jaarcijfers over 2018-19, de begroting voor 2019-20 en het contributievoorstel aan de ALV gepresenteerd.

Het Bestuur heeft haar beleid voor 2019-21 toegelicht rondom de kernwaarden geborgenheid, verenigen en ontwikkelen. Het beleid zal zich de komende periode richten op de volgende drie speerpunten:

- een transparant clubbeleid
- het vergroten van de clubbeleving
- Verdere ontwikkeling van spelers en teambegeleiders

De drie speerpunten die zijn gedefinieerd zullen in samenwerking met de verantwoordelijke commissies en actieve leden verder uitgewerkt worden tot een concreet plan van aanpak met duidelijke doelstellingen.  

De jaarcijfers over 2018-19 zijn gepresenteerd. Na verslag van de Kascontrole Commissie heeft de ALV de jaarcijfers goedgekeurd. De Kascontrole Commissie voor 2019-20 wordt gevormd door Leyla Peer, George Dessing en Ivo Caminada.

Tenslotte is het contributievoorstel voor 2019-20 van het Bestuur op verzoek van de ALV met n aanpassing aangenomen. Voor komend jaar zal de contributie onveranderd blijven maar voor eerstejaars E zal de contributie verlaagd worden met €20 tot €245 terwijl de contributie voor Trimleden met €10 zal stijgen tot €215.

Het Bestuur wil de ALV nogmaals bedanken voor de opkomst en discussie omtrent beleid en begroting.