Convocatie ALV 16 juli 2019

5 juli 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 16 juli 2019 om 20.00 uur in het clubhuis van RHC.

Uiterlijk 10 dagen voor de ALV is de (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’.
Zie
hier de instructie voor inloggen op de RHC website.

Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: onder meer de concept-notulen van de laatste ALV in september 2018 en de bijzondere ALV van 30 oktober 2018 alsmede stukken inzake het agendapunt (voorbereidingen) Statutenwijziging (agendapunt 8).

Daarnaast zijn de stukken desgewenst digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken (waaronder het concept jaaroverzicht 2018/19) op 16 juli vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt aanwezigen verzocht om desgewenst zelf kopieën van de stukken te verzorgen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 16 juli aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,


Ann-Marie Kühler
secretaris Bestuur RHC