Hou 'm vrij: 16 juli ALV

11 juni 2021
Eerder was in de jaaragenda de juni ALV voorlopig gereserveerd voor dinsdag 25 juni. Vanwege onder meer de benodigde aanwezigheid van bepaalde RHC-ers op de ALV en hun verhindering voor 25 juni heeft het bestuur besloten de zomer ALV te verplaatsen naar dinsdag 16 juli, vanaf 20 uur. Begin juli zullen de convocatie en agenda(stukken) voor deze ALV volgens de gebruikelijke wijze worden verspreid. Er staan een aantal interessante punten op de agenda dus houd deze datum vrij!!!