Update: Voorbereiding nieuw seizoen

1 juni 2024

Per abuis is de datum voor het bekendmaken van alle teamindelingen en de datum voor het starten van de trainingen in de nieuwe samenstelling een week te vroeg gepland. In het bericht hieronder staan nu wel de goede data:

• 23 juni: bekendmaken van alle teamindelingen.
• 24 juni: vanaf deze week starten teams met trainen in de nieuwe samenstelling, zoals die is samengesteld voor het aankomende seizoen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het einde van het seizoen 2018-2019 komt in zicht, de laatste wedstrijden worden dit weekend gespeeld, de kampioenen springen al in de sloot. Dat betekent ook dat de teamindeling voor volgend seizoen al volop onderwerp van gesprek is op de club. En dat is natuurlijk logisch. Veel van onze jeugdspelers trainen immers al per toerbeurt mee met andere teams. Bovendien hoopt iedereen ook volgend jaar weer op de juiste plek te worden ingedeeld. Maar hoe zit het nu eigenlijk precies met die selectieprocedure en de teamindeling voor de lijn- en de breedteteams? Hieronder een overzicht van wat er staat te gebeuren op dit gebied de komende weken, wie daarbij een rol hebben en welke planning daarbij hoort.

Stap één – informatie verzamelen
Twee keer per jaar vullen de trainers en coaches voor iedere speler, dus ook voor de keepers, een formulier in het Spelersvolgsysteem (SVS) in. De trainers en coaches scoren in dit systeem iedere speler op zijn/haar vaardigheden en op hockeybeleving. De formulieren worden vlak voor het begin van het zaalseizoen ingevuld en tegen het einde van het veldseizoen.

Tweede stap – selectietrainingen
Vanaf de C-jeugd vinden er voor de lijnteams selectietrainingen plaats. Er zijn geen selectietrainingen voor de breedteteams vanaf de C-jeugd en hoger en geen selectietrainingen voor de DEF-jeugd. Daarnaast kan het voorkomen dat er binnen een C-lijn of hoger geen selectie plaatsvindt, omdat de groep spelers die in aanmerking komt voor een lijnteam al het juiste aantal spelers heeft. Wij streven ernaar door ruim voor het einde van het seizoen al met trainers te kijken naar de verschillende spelers en teams, zoat we zo min mogelijk selectietraining nodig hebben. Maar vaak is het nodig om verschillende leeftijdsgroepen in selectietrainingen nog een keer in zijn geheel op een veld te beoordelen.

De Technische Commissie selecteert de spelers die in aanmerking komen voor de selectietrainingen op basis van de ingevulde formulieren in het spelersvolgsysteem en in overleg met de lijncoördinatoren van de Jeugdcommissie. De uiteindelijke lijst met geselecteerde spelers voor de selectietrainingen wordt via de website bekend gemaakt.

De trainer die volgend jaar het betreffende lijnteam gaat trainen, geeft de selectietrainingen en maakt zijn/haar selectie voor het volgend seizoen. De trainer doet dat in overleg met de huidige trainer en coach. De uiteindelijke selectie die de trainer voor ogen heeft, levert hij/zij in bij de Technische Commissie die hier samen met de Jeugdcommissie een definitief akkoord op geeft. Zodra de selectie definitief is, mag dit bekend worden gemaakt.

Stap 3 – teamindelingen
Zodra de lijnteams bekend zijn, kunnen ook de breedteteams worden ingedeeld. De belangrijkste ingrediënten voor de indeling van deze teams zijn niet alleen de ingevulde formulieren in het spelersvolgsysteem, maar juist ook de sociale samenhang tussen spelers en binnen een team. De lijncoördinatoren maken de indeling van de breedteteams en betrekken zo nodig de Technische Commissie.

De teams in de DEF-lijnen worden ingedeeld door de hoofdtrainers van deze lijnen samen met de Technische Commissie en de (Jongste) Jeugdcommissie. Vanzelfsprekend wordt er afstemming gezocht met de trainers van de betreffende teams.

Training tot aan de zomervakantie
Vanaf het laatste competitieweekend tot aan de zomervakantie zijn nog ongeveer 7/8 weken waarin we graag willen dat zoveel mogelijk jeugdleden nog lekker kunnen hockeyen. De teams kunnen dus nog gewoon blijven trainen. Tot aan de nieuwe indeling doen we dat in de huidige teams en na de indeling van de teams in de nieuwe teamsamenstelling en met de nieuwe trainers. Dit is ook nodig omdat het nieuwe seizoen direct start in het weekend na de zomervakantie en de nieuwe teams anders nog niet met elkaar getraind hebben. Waar trainers nog niet ingedeeld zijn en/of teams een andere behoefte hebben, zoeken we naar mogelijkheden om in ieder geval 1 training per week per team te hebben.

Tijdens de periode met selectietrainingen maken we een apart trainingsschema voor de breedteteams. Houd de teamapp en de RHC site hier goed voor in de gaten.

Tot slot – planning

• 1 juni laatste competitieweekend
• 2 juni laatste mogelijkheid opzeggen voor seizoen 2019 / 2020
• 4 juni: uiterlijke datum waarop de spelers voor de selectietrainingen bekend worden gemaakt via de website (let op: we streven ernaar het aantal selectietrainingen te beperken tot één week voor een beperkt aantal teams). Hierbij worden ook de tijdstippen van de trainingen bekend gemaakt.
• 11 juni: start van de selectieperiode met selectietrainingen voor de ABC-lijnteams, mits noodzakelijk
• 23 juni: bekendmaken van alle teamindelingen.
• 24 juni: vanaf deze week starten teams met trainen in de nieuwe samenstelling, zoals die is samengesteld voor het aankomende seizoen
• 15 juli: start zomervakantie


Tot slot
Heb je vragen over de selectieprocedure voor het volgende seizoen? Neem dan contact op met de voorzitter van de technische commissie via [email protected] of de voorzitter van de jeugdcommissie via [email protected]