Veldbereging uitgeschakeld

29 oktober 2024
Door een lekkage is de veldberegening tot nader order uitgeschakeld. Geen van de velden kan dus gesproeid worden. Op woensdag 31 oktober a.s. vindt een reparatie plaats.