Uitkomsten ALV 28 september

29 september 2024

Ook zo benieuwd naar wat er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 september jongstleden besproken is? Het concept verslag daarvan is binnenkort gereed en, samen met andere relevante ALV stukken, voortaan voor alle leden direct in te zien via en achter de eigen inlog op de RHC website.

In de eerstvolgende ledenvergadering zal het concept verslag definitief dienen te worden goedgekeurd en zal het vervolgens in vastgestelde vorm achter de inlog op de site worden geplaatst.

Ook is op de ALV het verslag van de eerdere ledenvergadering van 22 juni 2018 definitief vastgesteld. Dit verslag zal binnenkort ook voor iedereen in te zien zijn via bovenstaande wijze.

Op de ALV werden de financiële stukken van RHC besproken. De Balans & Staat van baten en lasten van RHC kwam aan de orde, de Kas Controle Commissie bracht verslag uit, de Penningmeester en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid vorig seizoen en de begroting voor 2019 werd aangenomen door de ALV. Een ander belangrijk besluit dat de ALV op 28 september heeft genomen betreft het instemmen met het contributievoorstel voor het seizoen 2018/19.  De nieuwe contributiebedragen zijn in te zien via de agenda van de ALV en zullen op de website ook worden aangepast. De contributienota’s zullen binnenkort door de financiële administratie worden verstuurd.
Daarnaast werd eerder al via de website bericht dat een aantal jubilarissen in het zonnetje werd gezet tijdens de ALV.

Tot slot heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Penningmeester Olivier Maas en Bestuurslid Organisatie Ilse Smit traden af. Wij danken hen voor alle inspanningen en mooie resultaten van afgelopen jaren. Frederic van Daele werd tijdens de ALV benoemd als nieuwe Penningmeester. Van harte welkom! Helaas is voor de bestuursportefeuille Organisatie nog geen opvolging gevonden.

Om de ALV stukken en de concept notulen in te kunnen zien: log in via de homepage van de
RHC website (links boven in de groene balk ‘login’) op het eigen Dashboard en kijk onder het menu Club, Documenten, Algemene Leden Vergadering. Heb je hulp nodig bij het inloggen of vragen hierover: mail dan naar [email protected]of vraag automatisch een nieuw wachtwoord aan bij het inloggen als het inloggen niet lukt.

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler (secretaris bestuur)