Convocatie ALV 28 september 2018

16 september 2024

Graag nodigen wij u - leden, ouders van leden en aangeslotenen - uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 28 september 2018 om 20.00 uur.

De (concept) agenda voor deze vergadering is binnenkort in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Zie
hier de instructie voor inloggen op de RHC website.
Op de agenda staat ook het voorstel contributie seizoen 18/19.

Relevante stukken voor deze vergadering, zoals het financieel jaarverslag, de begroting en de concept-notulen van de ALV van 22 juni jl. staan reeds achter de inlog op de RHC-website of zullen uiterlijk 20 september beschikbaar zijn.  Eveneens zullen deze stukken op 28 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt aanwezigen verzocht om desgewenst zelf kopieën van de stukken te verzorgen.

De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via
[email protected]
Het (concept) financieel jaarverslag 2017-18 en de financiële stukken 2018-19 zijn binnenkort ook opvraagbaar via [email protected]

Overige relevante stukken kunt u op onze website vinden onder
RHC | Publicaties 

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u op 28 september aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris bestuur RHC