Secretaris

2 januari 2021
Eind juni hebben wij jullie bericht, dat Hans Wiegman door ziekte niet meer in staat was om zijn taak als secretaris uit te voeren en dat zijn werkzaamheden tijdelijk zouden worden overgenomen door Guido van der Sluijs. Op dat moment hadden wij hoop dat Hans snel zijn taken weer kon hervatten, maar het herstel is erg tegengevallen. Op dit moment neemt Guido nog steeds de functie van secretaris waar en die situatie is zowel voor het bestuur als Guido niet gewenst. Wij hebben dan ook besloten op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris. Hans blijft zijn functies als voorzitter van de zaalcommissie en voorzitter van de wedstrijdcommissies uitvoeren evenals zijn arbitragewerkzaamheden voor de bond.Guido blijft voorlopig de functie van secretaris waarnemen.
Wij danken Hans voor zijn inzet en betreuren het dat hij door zijn gezondheidsproblemen zijn klus niet heeft kunnen afmaken. Wij wensen hem veel sterkte met zijn verder herstel.

Met sportieve groet,

Geert-Willem van Weert