Gezocht: Vrijwilliger Privacy

28 maart 2024

Zoals iedereen wel zal hebben gehoord zal eind mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing worden. Deze verordening ziet op de bescherming van persoonsgegevens. Ook RHC krijgt met deze regelgeving te maken en zal de nodige acties moeten ondernemen om te zorgen dat correct met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Er zijn inmiddels al een aantal acties ondernomen en opgestart. Het is behoorlijk wat werk en dient natuurlijk een goed doel, maar hulp is heel erg welkom.

Daarom betreft nu één van de acties het werven van een enthousiaste vrijwilliger die als 'Privacy Officer' van RHC zou willen gaan fungeren. Zowel in de aanloop naar de implementatie van de AVG binnen RHC, als in de uitvoering en ter bewaking van de vastgelegde processen en afspraken over privacy, vervult deze vrijwilliger straks een spilfunctie.

Het is nog niet bekend van welke commissie de Privacy Officer onderdeel zal gaan uitmaken, maar wel is duidelijk dat deze zal worden verzocht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan  bestuur, commissies en leden van RHC over privacybescherming en over verbeteringsmogelijkheden hiervoor binnen RHC. En om diverse voorkomende vragen hierover te beantwoorden. Lijkt het je leuk hierin een rol te vervullen of heb je vragen? 

Laat het dan weten aan [email protected] en dan nemen we spoedig contact met je op.