Van de Voorzitter

2 januari 2024
Eind 2012 heeft de KNVB een weekend alle amateurwedstrijden afgelast om te komen tot een weekend van bezinning. Het overlijden van een vader die als grensrechter optrad tijdens een wedstrijd van zijn zoon heeft diepe indruk gemaakt, ook op ons.
Voor zijn directe omgeving is dit een groot drama en de vraag rijst of dit niet voorkomen had kunnen worden. Dit is toch immers niet wat we met zijn allen voorstaan als we ons opmaken voor een wedstrijdje voetbal, hockey of welke sport dan ook?
Hoewel er een verschil is tussen voetbal en hockey, als het gaat om incidenten rondom arbitrage, ontkomen ook wij er niet aan om ons te bezinnen. Wij moeten - ook in de toekomst - plezier en veiligheid blijven borgen. Doen we daar wel genoeg aan?
Wij ontvingen van de KNHB een overzicht van de gele en rode kaarten die dit seizoen door spelers van Rijswijk zijn behaald. Het zijn er 23, waarvan drie rode kaarten. Meer dan de helft van de kaarten is gevallen in de laatste drie weken. Nu heeft iedere kaart natuurlijk zijn verhaal, maar met het bovenstaande incident in gedachten gaan we er toch anders naar kijken. De Rijswijksche Hockey Club staat sportief spel voor en het aantal kaarten dat we met zijn allen halen is daar niet mee in evenwicht.
Het bestuur zal datgene dat in haar mogelijkheid ligt aanpakken om het aantal gele en rode kaarten terug te dringen, zoals: korte lijnen tussen wedstrijd- en strafcommissie, een helder beleid van sancties voor wangedrag, aandacht voor gedrag in de hockeyopleiding. Hier valt nog een hoop werk te doen, maar we doen ook een beroep op een ieders gezond verstand. Gedraag je sportief, neem spelers in bescherming door ze tijdig te wisselen, spreek toeschouwers aan die zich onsportief uiten. Samen bepalen we onze cultuur. Wij zijn RHC!

Met sportieve groet,

Geert-Willem van Weert
Voorzitter