Vertrouwenscontactpersonen/VCP

13 december 2024

Vertrouwen en veiligheid
RHC kent sinds een paar jaar twee personen die zich bezig houden met vertrouwen en veiligheid, Marjon de Koning en Gertjan Spuij. Zij willen graag toelichten wat hun rol is binnen RHC. Het is belangrijk dat iedereen die bij RHC betrokken is, weet wanneer en hoe contact gelegd kan worden met beiden. Marjon en Gertjan vertellen hierna over hun rol en taken en doen een beroep op iedereen om met hen mee te denken over de vormgeving van veiligheid in onze club.

KNHB en NOC-NSF
In de media verschijnen regelmatig berichten over ongewenste zaken in de sportwereld. Het wordt steeds duidelijker dat de veiligheid van alle leden, jong en oud, voortdurend scherp bewaakt moet worden. Wij weten dat er op veel niveaus verschillende vormen van intimidatie en onveiligheid voorkomen. De KNHB en de overkoepelende sportfederatie NOC-NSF zijn zich daarvan ook zeer bewust. Wat betekent dit voor onze situatie? Hoe gaat de Vertrouwenscommissie - bestaande uit Marjon en Gertjan - hiermee om?

Bereikbaar voor iedereen
Om te beginnen proberen wij gemakkelijk en laagdrempelig bereikbaar te zijn voor iedereen: ouders, leden, trainers en coaches. Wij zijn op wedstrijddagen regelmatig aanwezig en altijd aanspreekbaar. Verder zijn wij bereikbaar per e-mail. Op de site staan wij vermeld onder Vertrouwenscommissie.
Onze e-mailadressen zijn [email protected] en [email protected].

          

Wij zijn er voor jou
Wij zijn er om lastige kwesties te helpen oplossen. Als er iets vervelends gebeurt kan je terecht bij een van ons. Ook als je ergens van beschuldigd wordt, bijvoorbeeld ongepast gedrag, bieden wij een luisterend oor en geven wij in strikt vertrouwen advies. Wij kunnen je in verbinding stellen met vertrouwenspersonen van NOC-NSF, advies geven bij hulpvragen of meedenken over andere oplossingen en eventueel externe hulp adviseren. Daarbij werken wij met de principes die NOC-NSF heef vastgelegd. Vertrouwelijkheid staat bij ons voorop. De regels schrijven voor dat wij in vertrouwen rapporteren aan een of twee leden van het Dagelijks Bestuur, die overigens net als wij aan dezelfde geheimhouding gebonden zijn.

Wij zouden het erg prettig vinden als iedereen die met de club verbonden is met ons meedenkt, in de vorm van suggesties of opmerkingen. Daarbij hoort ook dat vervelende zaken uit het verleden die nooit aan het daglicht zijn gekomen alsnog bij ons gemeld kunnen worden als ze een veilig gevoel bij RHC in de weg staan. Ook wij vinden RHC een heerlijke vereniging om bij betrokken te zijn, maar dat willen we graag zo houden.

 

Marjon de Koning [email protected]

Gertjan Spuij [email protected]