RHC Rookvrij

22 oktober 2024
Met de indeling van de nieuwe poules in de jeugdcompetitie na de herfstvakantie gaan we op onze club starten met RHC Rookvrij. Zoals al eerder aangegeven zal een groot gedeelte van de accommodatie tijdens RHC-activiteiten rookvrij worden, opdat we met z’n allen kunnen streven naar een rookvrije generatie. Door de accommodatie tijdens de openingstijden grotendeels rookvrij te maken geven we als vereniging het goede voorbeeld en bieden we een gezonde sportomgeving.

Er kan nu niet langer meer gerookt worden langs de velden, op het terras of bijvoorbeeld bij de hoofdingang van het clubhuis. Omdat de inrichting van de definitieve rookzone uit praktisch oogpunt gekoppeld wordt aan een aantal andere aanpassingen aan ons terrein, wordt er een voorlopige rookzone ingesteld onder de terrastent bij het clubhuis. Daar zijn alle asbakken naartoe verhuisd, met de vraag om de peuken daarin achter te laten (en niet op de grond).
Dat is geen ideale situatie, maar wel een plek waarvan voor iedereen duidelijk is, dat daar wél gerookt kan worden. Op de achtergrond wordt er ondertussen hard gewerkt aan de benodigde toestemming(en) voor en inrichting van de definitieve plek. Nogmaals, dit is een tijdelijke plek en we hopen dat we snel de blijvende rookzone gereed hebben. Hiervoor vragen we jullie begrip.

Rookvrij betekent geen rookverbod, maar een grotendeels rookvrije omgeving op RHC.
Mocht je de komende tijd onverhoopt iemand zien roken buiten de rokerszone, dan rekenen wij erop dat leden en ouders van jeugdleden met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om de betrokkene te vertellen dat RHC rookvrij is. Ga er in eerste instantie vanuit dat iemand niet op de hoogte is van de afspraak. Een goede manier om iemand aan te spreken die rookt, is diegene te vragen of hij/zij bekend is met de nieuwe afspraken op onze vereniging en te verwijzen naar de rookzone.

Wil je meer informatie over de Rookvrije Generatie dan kun je kijken op de site van de Hartstichting of klik op https://goo.gl/Fvs8bH . Heb je vragen of opmerkingen over het rookbeleid op de accommodatie van RHC, kun je een mail sturen naar [email protected] of vanzelfsprekend mij of één van de andere bestuursleden aanspreken.

We hopen dat jullie hier allemaal aan willen meewerken om dit een succes te maken!


Met hartelijke groet,
namens het RHC-bestuur,

Ilse Smit
Bestuurslid Organisatie

 
Bijlage