Overdracht wedstrijdsecretariaat

5 juni 2024

Na 10 jaar het wedstrijdsecretariaat voor RHC op fantastische wijze te hebben uitgevoerd, zal Dorien van Meeteren-Veraart met ingang van het nieuwe seizoen 17/18 een stapje terugdoen en haar werkzaamheden overdragen aan Joke Hendriks. 

Joke is twee jaar geleden al begonnen met een stuk broodnodige ondersteuning van dit secretariaat door het deel Jongste Jeugd van Dorien over te nemen. Zij heeft aangegeven daar nu ook het deel Jeugd bij te nemen. Dorien zal komend seizoen nog wel het wedstrijdsecretariaat Senioren blijven uitvoeren. 

De Rijswijksche Hockeyclub is Dorien en Joke zeer erkentelijk voor al hun inspanningen en voor de wijze waarop zij toch één van de belangrijkste spilfuncties binnen de hockeyclub vervullen. 

Niet alleen het secuur bijhouden van de diverse wedstrijdindelingen gedurende het gehele seizoen, maar bijvoorbeeld ook het regelen van oefenwedstrijden, het zorgen dat de koppeling met arbitrage iedere wedstrijd weer geregeld is, het meedenken met de juiste pouleindelingen voor ieder team, het wekelijks afhandelen van de diverse wedstrijdformulieren en zonodig doorgeven van tuchtzaken, het afhandelen van verzoeken tot verschuiven van wedstrijd(tijd)en etcetera; het zijn zomaar een aantal voorbeelden van zaken die bij het wedstrijdsecretariaat komen kijken.

Ontzettend fijn dat Dorien en Joke dit met hun volle 200% inzet en liefde voor RHC doen en daarvoor -bij tijd en wijle veel(!) van- hun vrije tijd willen opofferen. 

Onlangs is tijdens een overdrachtsmoment tussen Dorien en Joke door het bestuur en namens alle leden een kleine attentie aangeboden als blijk van waardering voor hun grootse daden. 

We hopen dat Dorien na de druk bezette afgelopen 10 jaar weer wat van haar waardevolle privétijd terugkrijgt en wensen Joke veel succes en vanzelfsprekend ook het nodige plezier bij de komende uitbreiding van haar werkzaamheden. 

Namens het bestuur,

Ann-Marie K├╝hler
Secretaris bestuur RHC

 
Bijlage