Convocatie ALV 13 juni 2017

25 mei 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni 2017.

De (concept-)agenda voor deze vergadering is in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’.

De (definitieve) stukken voor deze vergadering (onder meer concept-jaarverslag en concept-notulen laatste ALV sept. 16) kunt u hier eveneens vinden (uiterlijk 10 dagen voor de ALV). Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via
[email protected]

Tevens wijzen wij u er op dat de stukken op 13 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 13 juni aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris bestuur RHC