Contributie en schorsingen

18 november 2024
De afgelopen weken zijn er diverse betalingsherinneringen aan (ouders van) RHC-ers gestuurd, die nog niet aan de (volledige) veld-contributieverplichtingen voor het seizoen 2015/2016 hebben voldaan. Heb je een herinnering ontvangen en nog niet betaald? Doe dat dan METEEN, inclusief de in de betalingsherinnering genoemde €15 administratiekosten. Het bestuur gaat namelijk de schorsingsprocedure opstarten.

De schorsing betreft deelname aan alle trainings-, wedstrijd- en verenigingsactiviteiten en wordt opgeheven, zodra de verschuldigde contributiebedragen zijn voldaan. In gewoon Nederlands: je kunt niet mee doen met wat er dan ook namens RHC wordt georganiseerd.

Namens het bestuur,
Olivier Maas
Penningmeester