Uitkomsten ALV 23 september

18 oktober 2024

Ook zo benieuwd naar wat er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 september jongstleden besproken is? Het concept verslag daarvan is nu gereed en, samen met andere relevante ALV stukken, voortaan voor alle leden direct in te zien via de eigen inlog op de RHC website.

In de eerstvolgende ledenvergadering, die in juni 2017 plaatsvindt op RHC, zal het concept verslag definitief dienen te worden goedgekeurd en zal het vervolgens in vastgestelde vorm achter de inlog op de site worden geplaatst.

Ook is op de ALV het verslag van de eerdere ledenvergadering van 21 juni 2016 definitief vastgesteld. Dit verslag is nu ook voor iedereen in te zien via bovenstaande wijze. Daar staat binnenkort ook een compilatie van de belangrijkste en voor publicatie vatbare sheets uit de powerpoint-presentatie die het bestuur op de ALV van 23 september heeft gehouden, evenals een exemplaar van de presentatie die de SSRHC voor de ALV hield.

Een belangrijk besluit dat de ALV op 23 september heeft genomen betreft het instemmen met het contributievoorstel voor het seizoen 2016/17.  Daarnaast werd eerder al via de website bericht dat een aantal jubilarissen en ereleden en (nieuwe) leden van verdienste in het zonnetje werd gezet.

Om de ALV stukken en de concept notulen in te kunnen zien: log in via de homepage van de
RHC website (links boven in de groene balk ‘login’) op het eigen Dashboard en kijk onder het menu Club, Documenten, Algemene Leden Vergadering.
Heb je hulp nodig bij het inloggen of vragen hierover: mail dan naar
[email protected]of vraag automatisch een nieuw wachtwoord aan bij het inloggen als het inloggen niet lukt.

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
secretaris bestuur RHC