Alcohol op RHC

1 maart 2024

De gemeente Rijswijk heeft eerder aangekondigd dat er regelmatig en onaangekondigd op RHC gecontroleerd zal worden op het naleven van de regels van onze exploitatievergunning. Daar horen ook de regels over het schenken van alcohol bij.

Voor RHC betekent dit dat we geen alcohol (mogen) verkopen, schenken of verstrekken aan personen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten.
Dus: er wordt geen alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wie bardienst heeft, vraagt daarom bij twijfel altijd om een ID te laten zien, zodat de leeftijd gecontroleerd kan worden. Daarnaast mag een volwassene geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan iemand die jonger dan 18 jaar is.

De gemeente heeft ook aangegeven dat bij controle beide overtreders een persoonlijke boete opgelegd kunnen krijgen, dat wil zeggen: degene < 18 jr die de alcohol koopt of daarover beschikt, maar ook degene die de alcohol verstrekt. Deze boetes worden opgelegd aan de overtreders persoonlijk en kunnen vanzelfsprekend niet aan RHC worden doorbelast en worden ook niet door RHC gecompenseerd.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. Wij hopen dan ook dat alle bezoekers van de club hun medewerking verlenen en begrip tonen voor onze barvrijwilligers die dit mede uit moet voeren.

Wil je nog even nalezen wat het alcoholbeleid inhoudt? https://www.nix18.nl.


IVA-certificaat

Eén van de gestelde regels is dat er altijd iemand achter de bar aanwezig moet zijn die beschikt over het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken. Een behoorlijk aantal RHC-ers beschikt al over dit certificaat, maar wij vragen al onze seniorleden & ouders van jeugdleden om deze test ook te doen.

Het behalen van dit certificaat is vrij eenvoudig. Via http://www.nocnsf.nl/iva krijg je er meer uitleg over en eventueel nog wat meer informatie mocht je deze nodig hebben voordat je de vragen gaat beantwoorden.

Voor personen die bardiensten willen gaan draaien zijn de inhoudelijke webpagina’s en de test een prima manier om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Voor barvrijwilligers die al een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) hebben gedaan, is dit instrument handig om hun geheugen op te frissen of iets op te zoeken.

Bij het aanmelden van de test wordt naast je eigen gegevens gevraagd naar het e-mailadres van de barverantwoordelijke. Vul hier [email protected] in. Zo komt de melding bij de barcommissie binnen dat jij de test hebt gemaakt. Daarnaast wordt gevraagd wie de bar-eindverantwoordelijke is. Hier vul je in "Bestuurslid Organisatie”.

 

 

Dank allemaal voor jullie medewerking!


Namens het bestuur,

Elise Reparon en Romi Bloem

Bestuurslid Organisatie