Convocatie ALV 23 september

11 september 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 23 september 2016. De agenda is als bijlage bij dit bericht opgenomen. Op de agenda staat ook het voorstel contributie seizoen 16/17.

Relevante stukken voor deze vergadering,  zoals het financieel jaarverslag, de begroting en de concept-notulen van de ALV van 21 juni jl., liggen op 23 september vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage. De concept-notulen zijn tevens opvraagbaar via [email protected]
Het (concept) financieel jaarverslag 2015-16 en de financiële stukken 2016-17 zijn opvraagbaar via [email protected]

Overige relevante stukken kunt u tevens op onze website vinden onder
RHC | Publicaties 

Hopende u op 23 september aanstaande om 20.15 uur in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris Bestuur RHC

 
Bijlage