Opzeggen

Beëindigen lidmaatschap
We vinden het natuurlijk heel erg jammer als je besluit om te stoppen met hockey bij RHC. Opzeggen? Graag voor 1 mei! We hebben de afgelopen seizoenen gezien dat er veel opzeggingen dicht tegen of over de opzegtermijn zaten. In verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het voor de jongste jeugd-, jeugdcommissie en de seniorencommissie van groot belang om op tijd te weten of een speler opnieuw meedoet of niet. Om 1100 leden in een team met zo veel mogelijk soortgelijke kwaliteit, motivatie en aantallen te stoppen is een zorgvuldig en moeilijk proces. Er hangt ook veel belang aan, want het is een teamsport en jouw team is hier dus een belangrijk onderdeel hiervan. Doe de opzegging altijd voor 1 mei en per formulier. Een mondelinge melding bij bijvoorbeeld een lijncoördinator of een commissielid is onvoldoende en is geen geldige opzegging. Eventuele opzeggingen 'onder voorbehoud' worden behandeld als definitieve opzegging. Een uitzondering hierop vormen eindexamenkandidaten die over het algemeen pas kort na 1 juni kunnen aangeven of zij geslaagd zijn.

Gezien de wachtlijst bij RHC en het feit dat RHC rondom het moment van de uiterste opzegdatum ook aan de KNHB het gewenste aantal teams voor het volgende seizoen moet doorgeven, kunnen wij leden die hebben opgezegd en nadien aangeven toch te willen blijven hockeyen niet altijd de garantie geven dat zij het volgende seizoen in een (passend) team geplaatst kunnen worden.

Opzeggingen kunnen nu alleen verwerkt worden via [email protected]


Indien het lidmaatschap na deze datum wordt beëindigd, zal de contributie voor het komende seizoen in rekening worden gebracht. Dit bedrag moet worden voldaan en is niet terug vorderbaar, tenzij gegronde redenen het bestuur anders doen beslissen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Zie ook artikel 8 lid 8 van de Statuten.

Na opzegging blijven je persoonlijke gegevens in het administratiesysteem van RHC bewaard. Dit i.v.m. eventuele toekomstige uitnodiging voor, bijvoorbeeld, een lustrumviering. Wanneer je wilt dat al je persoonlijke data direct wordt verwijderd kan je dit kenbaar maken in het opmerkingen veld.

Samengevat
- Zeg tijdig op, zorg dat de opzegging uiterlijk op 2 juni bij de ledenadministratie van RHC binnen is. Bewaar de ontvangstbevestiging voor de eigen administratie.

- Vermeld a.u.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld).