Agenda
26-8  Start trainingen Jeugdteams
27-8  Bestuursvergadering
31-8  Opruimdag
1-9  Trainersworkshop
2-9  Vergadering vooruitblik nieuwe seizoen
3-9  Coachavond
4-9  Start trainingen E&F Jeugd
Hele agenda
Sponsor nieuws
Sponsoring | Informatie 
Sponsorfolder: Scoren met de Rijswijksche Hockey Club
Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden is de Rijswijksche Hockey Club de grootste sportvereniging van Rijswijk. De afgelopen jaren kent de club een gigantische groei in het aantal leden. Door deze groei is het hockeyniveau gestegen, waarbij het hockeyplezier nog steeds de hoogste prioriteit heeft. Wij zijn trots op onze vrijwilligers die deze succesvolle groei hebben gerealiseerd. Samen met de professionele begeleiding die onze club rijk is, groeit de club in al haar facetten op een positieve manier. Als sponsorcommissie steunen wij deze ambitie. Kijk voor meer informatie in onze folder: Scoren met de Rijswijksche Hockey Club.

Sponsoring bij RHC
Wat is sponsoring nu eigenlijk: een overeenkomst waarbij de ene partij, de sponsor, middelen en/of geld te waarderen prestaties levert, waarbij de andere partij, de gesponsorde, communicatiemogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit het te sponsoren object.

De doelstelling van de sponsoractiviteiten zal leiden tot: business to business van sponsors (met relaties) onderling.

Binnen de Rijswijksche Hockey Club zijn er voor sponsors meerdere mogelijkheden. Het primaire doel van sponsoring voor de vereniging is het genereren van extra inkomsten voor de club. Sponsorafspraken worden altijd vastgelegd in een overeenkomst die wordt getekend door de sponsor en de voorzitter van RHC.

Om het sponsorbeleid te structureren is er een sponsorcommissie samengesteld. De sponsorcommissie zal als vertegenwoordiger van het Bestuur optreden en werken volgens vastgestelde procedures en huisstijl.

De leden van de sponsorcommissie:
- Jeroen Glen, voorzitter
- Henk Brandon
- Patrick Dekker
- Han de Koning
- Ilse Smit

Wilt u de Rijswijksche Hockey Club sponsoren en wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u ons e-mailen of persoonlijk aanspreken: [email protected]

Hoofdsponsor van RHC
• Trainingspakken voor zowel dames 1 als heren 1 (16 stuks per elftal)
• Coach-jacks voor de begeleiding van zowel dames als heren 1 (3 stuks per elftal)
• Thuis- en uit shirts voor beide elftallen (totaal -32 thuis- en 32 uit-shirts)
• Twee reclameborden
• Vlag voor het clubgebouw
• Een vermelding van het bedrijfslogo met hyperlink op RHC-website
• Een ingelijste foto van dames 1 en heren 1
• Uitnodiging voor alle RHC-activiteiten
Het jaarlijkse sponsorbedrag is op verzoek beschikbaar. Het contract heeft een minimale looptijd van twee seizoenen.
De kosten voor aanschaf van kleding en/of reclameborden alsmede borduur - en drukkosten komen voor rekening van de sponsor. Om fiscale redenen zal de sponsor deze kosten direct aan betreffende leveranciers voldoen, naast het genoemde sponsorbedrag.

Teamsponsor
• Trainingspakken
• 1 maal shirts (thuis / uit)
• Een reclamebord
• Een ingelijste foto van het gesponsorde team
• Uitnodiging voor alle RHC-activiteiten
Het jaarlijkse sponsorbedrag is op verzoek beschikbaar. Het contract heeft een minimale looptijd van twee seizoenen.
De kosten voor de aanschaf van kleding en/of reclameborden, alsmede borduur- en drukkosten komen voor rekening van de sponsor. Om fiscale redenen zal de sponsor deze kosten direct aan betreffende leveranciers voldoen, naast het genoemde sponsorbedrag.

Kledingsponsor
• Sponsorkleding bestaande uit: of een trainingspak of een sweater+trainingsbroek of een sweater of een trainingsbroek. www.sport2000voorburg.nl
• Een ingelijste foto van het gesponsorde team
• Uitnodiging voor alle RHC-activiteiten

Het jaarlijkse sponsorbedrag bedraagt voor:
• A/B 1e elftallen : € 500,00
• A/B overigen : € 400,00
• C/D 1e elftallen : € 350,00
• C/D overigen : € 250,00
• E/F elftallen : € 200,00

Het contract heeft een minimale looptijd van twee seizoenen.
Indien op de kleding het logo van een tweede sponsor wordt geplaatst, komt op bovengenoemde bedragen een bedrag van € 100,00.
Indien op de kleding het logo van een derde sponsor (of meer sponsoren) wordt geplaatst, komt op bovengenoemde bedragen een bedrag van € 50,00 per sponsor.
De kosten voor de aanschaf van kleding en/of reclameborden, alsmede borduur - en drukkosten komen voor rekening van de sponsor.
Om fiscale redenen zal de sponsor deze kosten direct aan betreffende leveranciers voldoen, naast het genoemde sponsorbedrag.

Bordsponsor
• RHC stelt de Sponsor in de gelegenheid om langs veld 1 en/of veld 2 en/of veld 3 van het hockeycomplex één of meerdere reclameborden te plaatsen.
• RHC nodigt de Sponsor uit voor RHC activiteiten zoals de ‘sponsorborrels’.
• De Sponsor is zelf verantwoordelijk voor de productie, betaling en aanlevering van het sponsorbord. Het bord dient te voldoen aan de door RHC gestelde voorwaarden (bijv. het bord heeft een verplichte afmeting van 320x80x1 centimeter) en wordt via onze huisleverancier en sponsor Kijk op Media (Kees van der Wilden) verzorgd, [email protected], www.kijkopmedia.nl, 070-4450213.
• RHC zal het bord bevestigen op een in overleg met de Sponsor te bepalen locatie.
• Deze overeenkomst wordt aangegaan voor drie seizoenen en eindigt na afloop van het derde seizoen na heden. Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni het opvolgende jaar.
• De Sponsor betaalt € 450,- per bord per seizoen voor veld 1 (hoofdveld per september 2013) of buitenzijde veld 3 en € 350,- per bord per seizoen voor veld 2 en 3, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
• Twee Sponsors kunnen ook samen één bord laten produceren. De Sponsors betalen dan totaal € 550,- per bord per seizoen voor veld 1 (hoofdveld per september 2013) of buitenzijde veld 3 en € 450,- per bord per seizoen voor veld 2 en 3, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
• Na afloop van de contractduur heeft de Sponsor gedurende acht weken de tijd om zijn/haar eigendommen op te komen halen. Na die termijn zal het materieel eigendom worden van de vereniging.
Reclameborden kunnen indien gewenst via de sponsorcommissie worden besteld.

Sponsor banner op website RHC
• RHC stelt de Sponsor in de gelegenheid een (bewegende) banner voor op de homepage van de RHC-site aan te leveren. Binnen een seizoen kan de banner worden gewisseld.
• De Sponsor is zelf verantwoordelijk voor de productie, betaling en aanlevering van de banner. De Sponsor levert de banner als gif-bestand aan op het formaat 145 pixels breed en 85 pixels hoog.
• De Sponsor betaalt € 350,- per seizoen, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Projectsponsor
Ondersteuning van bepaald project door een directe financiële bijdrage en / of diensten.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Restauratie-, onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis;
• Bekostiging opleiding trainers;
• Bekostiging opleiding kader.
De tegenprestatie van RHC zal door de sponsorcommissie per project en in overleg worden vastgesteld.

Uw bent als sponsor als volgt zichtbaar binnen RHC:
• Op de homepage van de RHC-website;
• Bij het overzicht Sponsors op de RHC-site;
• Twee maal per jaar kunt u een nieuwsbericht aanleveren voor op de RHC-site. Dit nieuws wordt ook op de RHC-app getoond;
• Op het sponsorbord in ons clubhuis;
• Op de tv in ons clubhuis.

Algemeen
Het bestellen en inkopen van kleding, materiaal en dergelijke kan, indien gewenst, verlopen via de sponsorcommissie.
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Facturatie van de sponsorgelden vindt plaats in oktober van het lopende seizoen.
Op verzoek van de sponsor behoeft bij een eerste verlenging van de contractperiode geen nieuwe kleding te worden aangeschaft, indien de alsdan geldende kwaliteit van de kleding dit toelaat. Zulks in overleg met de sponsorcommissie.
De door de sponsor beschikbaar gestelde kleding blijft eigendom van de sponsor. Indien de sponsor de kleding niet meer terug wenst, dan vervalt deze aan het Bestuur van RHC.

Businessclub
Iedere sponsor is automatisch lid van de business club. Op dit moment heeft onze groep sponsoren enkele jaarlijkse bijeenkomsten, waarbij een gezellig samenzijn met de vereniging centraal staat. Naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke criteria, waarbij de sponsornaam aan onze club wordt verbonden waarbij ze vertrouwen in hebben. Wat zij terecht wel verwachten is dat er zorgvuldig met de middelen wordt omgegaan. Uitstraling naar buiten toe is evenzo een zeer belangrijk aspect. Het bestuur van de Rijswijksche Hockey Club is zich daar terdege van bewust.