Agenda
26-7  Zomeravondhockey
2-8  Zomeravondhockey
9-8  Zomeravondhockey
13-8  Start trainingen lijnteams
16-8  Zomeravondhockey
21-8  Bestuursvergadering
23-8  Laatste Zomeravondhockey
Hele agenda
Sponsor nieuws
RHC | Lid worden 
Lid worden

Lid worden doe je door eerst het inschrijfformulier in te vullen. Na invulling en ondertekening stuur je het formulier op naar de ledenadministratie. Daar wordt het formulier verwerkt en wordt er bij de Jongste Jeugd-, Jeugd- dan wel Seniorencommissie melding gemaakt van de nieuwe inschrijving. Van de ledenadministratie ontvang je een bevestiging van de inschrijving.
Na inschrijving kom je automatisch op de wachtlijst. Op onze wachtlijst krijg je meer punten als je al spelende familieleden op de club hebt en als je in Rijswijk (en een deel van Voorburg) woont. Daarnaast telt natuurlijk hoelang je op de wachtlijst staat. In het algemeen geldt dat veel meisjes op hockey willen en de wachtlijsten voor meisjes (veel) langer zijn dan voor jongens, die vaak wel vlot geplaatst kunnen worden.

Als er binnen de betreffende lijn ruimte is voor nieuwe leden dan ontvang je een oproep van de betreffende lijncoördinator (of een ander commissielid). Zolang er geen ruimte is, krijg je geen bericht.

RHC kent een introductieperiode voor elk aankomend lid. Dit betekent dat je eerst drie weken meetraint als proeflid en daarna pas beslist definitief lid te worden. Gedurende deze introductie is geen contributie verschuldigd. Je kan alleen opgeroepen worden voor proeflessen als je ingeschreven bent.
Alle nieuwe leden tot 10 jaar krijgen eenmalig een hockeystick van ons cadeau!


Extra informatie Jongste Jeugd

Bij vragen kun je terecht bij de betreffende lijncoördinator van de jongste jeugd. Vermeld altijd de geboortedatum zodat wij de vraag gericht kunnen beantwoorden.Ruimte in de Jongste Jeugd en aantallen op de wachtlijst voor seizoen 2018-2019

Meisjes

Jongens

Lft op 30/9/'18

Lijn

Max # lijn

Ruimte

Wachtlijst

Max # lijn

Ruimte

Wachtlijst

9 jr

2e jrs E

38

2

18

28

1

0

8 jr

1e jrs E

38

3

30

38

2

7

7 jr

F

38

1

21

28

-5

10

6 jr

Benjamins

40

18

21

30

14

12

5 jr

Kabouters

20

20

33

20

0

30

4 jr

Kabouters '19/'20

20

20

15

20

20

8


 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.


Het inschrijfformulier
Voordat je hieronder op de knop drukt om naar het inschrijfformulier te gaan, is het goed om te weten dat er op het inschrijfformulier aan je wordt gevraagd of je bekend bent met onze Statuten, Huishoudelijk Reglement en Huisregels. Daarnaast wordt om jouw akkoord gevraagd inzake Privacy en het gebruik van onze website en app. Hieronder tref je eerst de relevante stukken aan. Lees deze goed door en vul daarna pas het inschrijfformulier in.

Statuten
Huishoudelijk Reglement (versie 2015)
Huisregels
Concept Privacybeleid RHC, mei 2018
Concept Privacyverklaring RHC, mei 2018
Concept Gebruiksvoorwaarden RHC-website en App, mei 2018


 

Leesvoer

Gedurende het seizoen lid worden
Het seizoen start in augustus en eindigt in juni. Aan het begin en einde van het seizoen organiseren we een open dag. Maar ook gedurende het seizoen is het mogelijk om lid te worden. Als je aan het einde van- of pas na het zaalseizoen lid wordt, dan betaal je minder contributie. Dit geldt voor alle jeugdleden en voor senioren die niet aan zaalhockey meedoen.
 
Zaallidmaatschap
Als senior kan je ook alleen gedurende de zaalperiode (december tot en met februari) lid worden. Ook al ben je lid bij een andere vereniging voor veldhockey, bij ons kan je meedoen met zaalhockey. Je wordt dan alleen gedurende de zaalperiode lid van onze vereniging en wordt toegevoegd aan een RHC-team. De contributie wordt hiervan jaarlijks vastgesteld. Indien je alleen gedurende het zaalseizoen lid wordt, ben je geen inschrijfgeld verschuldigd.

Contributie 2017-2018 (vastgesteld door de ALV van 22 september 2017)

Inschrijfgeld (eenmalig)

70,00

Senioren

250,00

(exclusief zaalhockey)

Senioren Parttime*

195,00

(75 % van senioren fulltime)

Zaalhockey senioren

65,00

Zaalhockey senioren extern

100,00

(niet veldspelend bij Rijswijk)

Zaalhockey junioren extern

85,00

(niet veldspelend bij Rijswijk)

Jeugd A t/m D

280,00

(inclusief zaalhockey)

Jeugd E

255,00

(inclusief zaalhockey of midwinter)

Jeugd F

190,00

(exclusief zaalhockey)

Benjamins

170,00

(excl. zaalhockey en wedstrijden)

Kabouters

145,00

Ukkies (0 - 5 jaar)**

50,00

Trim- en trainingsleden

195,00

Buitengewone leden

100,00

Donateur

50,00

** Kan niet meer worden aangevraagd. Huidige parttimers mogen het blijven, nieuwe komen er niet meer bij.
** Kan alleen worden aangevraagd voor het pasgeboren (< 6 mnd) kindje/broertje/zusje van een huidig RHC-lid.

In de ALV van 18 september 2012 is besloten om te late betalingen te belasten met administratiekosten van EUR 15,-. Daarnaast kan het lid bij wanbetaling worden uitgesloten van deelname aan door de RHC en KNHB georganiseerde activiteiten.

Voorts heeft de ALV ingestemd met het voorstel om administratiekosten van EUR 30,- in rekening te brengen indien een lid zich binnen zes maanden uitschrijft en weer aanmeldt.