OUD-Hockey | Stage lopen op RHC

RHC erkend leerbedrijf
De Rijswijksche Hockey Club is een door Calibris erkende stageplek. Calibris is de instantie die er zorg voor draagt dat stageplekken de eigenschappen bezitten om voor een juiste begeleiding te zorgen.

Jaarlijks lopen studenten van de Mondriaan opleiding Sport en Bewegen stage bij RHC. De stagebegeleiding vindt plaats bij de trainingen en bij het maken van 14 opdrachten. Daarnaast verzorgen de studenten ook activiteiten naast het training geven: begeleiden toernooien, fluiten en wedstrijdtafel.

Maatschappelijke stage middelbare school
Maatschappelijke stages zijn verplicht voor alle middelbare scholieren van Nederland. Tijdens de stage doen jongeren ervaring op met vrijwilligerswerk. De stage kan bij allerlei instellingen gelopen worden. Hierbij valt te denken aan verzorgingstehuizen, gehandicapteninstellingen en -niet in de laatste plaats- sportverenigingen.

Moet je voor school maatschappelijk stage lopen; doe dat dan op je eigen sportclub RHC als trainer of assistent-trainer; RHC is jouw plek!

De stages worden begeleid door de Jeugdcommissie.

Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij: [email protected]