OUD-RHC | Huisregels

Uiteraard kennen we binnen onze vereniging een aantal omgangsvormen. Net als binnen het gezin en op school willen we op een goede en gezellige manier met elkaar omgaan.

 

Op tijd afzeggen

Als we niet kunnen trainen of spelen zeggen we op tijd af. Bel minstens een dag voor de training of wedstrijd je trainer of coach als je niet kunt komen.

 

Verzamelen

We zijn altijd ruim op tijd voor een wedstrijd aanwezig: bij thuiswedstrijden een half uur voor de wedstrijd, bij uitwedstrijden minstens een uur van tevoren verzamelen op RHC. We gaan dus niet direct vanuit huis naar de uitclub.

 

Teamgeest

In het veld proberen we een echt team te zijn. Als er fouten gemaakt worden, geven we elkaar niet de schuld. Wel geven we elkaar steeds nuttige aanwijzingen.

 

Taalgebruik

We letten op ons taalgebruik. Schuttingtaal en grove scheldwoorden horen nergens thuis, en helemaal niet op een hockeyveld. Je wordt gewisseld als je dit soort taal gebruikt.

 

De tegenstander

Voor, tijdens en na de wedstrijd gaan we vriendschappelijk om met onze tegenstanders. Na afloop geven we elkaar een hand en drinken samen wat in het clubhuis. Vergeet niet dat ze bij thuiswedstrijden onze gasten zijn.

 

Trainer / Coach

We luisteren naar onze trainer(s) en coach. Zij zijn verantwoordelijk voor training, opstelling en tactiek. Hun beslissingen worden door ons geaccepteerd. Ouders bemoeien zich er niet mee.

 

Scheidsrechters

We accepteren altijd beslissingen van scheidsrechters. Meestal zijn zij ook vrijwilligers, zij fluiten voor hun plezier. Doe zelf eens ervaring op: bied je aan om wedstrijden te fluiten. Probeer je scheidsrechtersdiploma’s te halen. Vanaf de B-leeftijd is het halen van je scheidsrechterskaart (C-kaart) verplicht.

 

Sociale media

Wij laten ons in (sociale) media (zoals Facebook en Twitter, maar ook in wedstrijdverslagen) niet negatief of beledigend uit over RHC, scheidsrechters, leden en bezoekers van onze vereniging.

 

Drugsbeleid

Bij aantoonbaar geconstateerd gebruik van drugs hanteert het bestuur een ‘zero tolerance’ beleid.

 

Het materiaal

We zorgen voor het materiaal van de club: ballen, pylonen en hesjes worden altijd teruggebracht naar de plaats waar ze vandaan komen.

 

Het clubhuis

Wees zuinig op de kleedkamers, de douches en alle andere spullen in en om het clubgebouw. RHC is trots op zijn clubhuis. Uiteraard gedragen we ons ook netjes als we te gast zijn bij een andere vereniging.

 

Afval

Afval gaat natuurlijk in de vuilnisbakken; consumpties mogen rond het veld gebruikt worden maar nooit op het veld. Dus ook geen koffie op het veld. Daar niet iedereen altijd al het afval in de daarvoor bedoelde vuilnisbakken gooit is er ook een ZOP-team. Dit is elke week 1 jeugd team dat het terrein na afloop van de wedstrijd rond gaat om al het losse afval te verzamelen. Als we met het ZOP-team zijn ingedeeld, ruimen we het afval op.

 

Extra activiteiten

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Help eens mee bij de organisatie van toernooien en andere activiteiten. Het is gezellig en jouw hulp wordt door de club enorm gewaardeerd.

 

Ouders

Van ouders wordt verwacht dat ze iets voor de club willen doen. Er zijn veel dingen die gebeuren moeten: coachen, training geven, materiaalonderhoud, hulp bij activiteiten, barondersteuner. RHC wil graag een familieclub zijn. Kijk eens op www.rijswijkschehc.nl bij vacatures. Let op: rijbeurten, Major Domus en bardiensten zijn verplichtingen die ouders aangaan bij het lidmaatschap van hun kind. Dit gebeurt niet op basis van vrijwilligheid.

 

September 2012