Agenda
28-9  MC1 team diner
30-9  AB TINDER FEEST 65% VERKOCHT
3-10  Bestuursvergadering
5-10  MA1 team diner
7-10  IN THE ARMY CD FEEST
12-10  MF5 team diner
12-10  MC1 team diner
Hele agenda
Sponsor nieuws
Nieuwsafbeelding
Richtlijnen Sponsorcommissie gesponsorde
RHC staat positief tegenover het regelen van de
Lees meer..
RHC | Bestuur 

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert op dinsdag volgens het schema op de agenda. Wil je graag iets onder de aandacht van het bestuur brengen? Schrijf een e-mail aan de secretaris: [email protected] met je verhaal, wensen, ideeën of wat ook. Persoonlijk antwoord gegarandeerd! Daarnaast is het altijd mogelijk even persoonlijk langs te komen tijdens het inloop(best)uurtje van de bestuursvergadering. Neem ook dat van te voren met de secretaris op, dan wordt hiermee in onderling overleg rekening gehouden bij de agenda.

 

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per seizoen schrijft het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. In september vindt de Jaarvergadering plaats (de "financiële” ALV) plaats waarin het financiële reilen en zeilen over het afgelopen seizoen wordt besproken. In deze vergadering worden ook de contributies vastgesteld.

 

Tegen het einde van het seizoen, te weten in juni, wordt de tweede ledenvergadering uitgeschreven. Hierin wordt, deels aan de hand van het RHC Jaarverslag, teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Hockey, hockeybeleid, speerpunten en toekomstvisie zijn de voornaamste agendapunten voor de juni ALV.