OUD-RHC | Welkom

Rijswijksche Hockey Club – sinds 1931

De Rijswijksche Hockey Club is bij Koninklijk Besluit opgericht op 15 april 1931. Een dertiental jonge mannen vond dat het tijd werd om ook in Rijswijk de hockeysport te gaan bedrijven. Er werd een stukje weide van een boer gehuurd en er werd 194 gulden ingezameld om een soort kleedhok te bouwen. Een totaal andere accommodatie dan we nu gewend zijn. Na een jaar waren er al zestig leden en werd het lidmaatschap van de NHBB (later KNHB) aangevraagd. Er werd in die tijd al direct door zowel dames als heren gehockeyd. De Rijswijksche Hockey Club verhuist drie keer totdat in 1934 een veld wordt gehuurd aan de Van Vredenburchweg. In 1956 gaat de Gemeente Rijswijk zich actief met de hockeysport bemoeien en krijgt RHC twee velden met als huisbaas de Gemeente. In 1986 verhuist de Rijswijksche Hockey Club naar haar huidige accommodatie, waar de Gemeente twee kunstgrasvelden heeft aangelegd.

 

Jaren 90

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar halverwege de jaren negentig had de club het erg moeilijk: er waren nog maar 126 jeugdleden; niet voldoende om alle teams te bezetten. De vereniging zat ook financieel aan de grond dus was het tijd voor actie. Er werd besloten om te investeren in de jeugd om van daaruit de vereniging weer te laten groeien. Door de algemeen toegenomen belangstelling voor hockey sloeg dit beleid direct aan wat heeft geleid tot ons huidige aantal van bijna 950 leden waarvan 650 jeugdleden.

 

Derde kunstgrasveld

De club is daardoor sterk veranderd. De accommodatie werd uitgebreid om ruimte te bieden aan de ledengroei en er werd in 2010 een derde kunstgrasveld aangelegd. Toen we met de Gemeente Rijswijk in overleg waren over dit derde veld was nog de vraag hoe hard we het eigenlijk nodig hadden. Inmiddels zijn de drie velden volledig benut voor training en de wedstrijden op zaterdag en zijn we weer aan het puzzelen hoe we al onze jeugdleden kunnen bedienen. Jaarlijks stromen onze eigen jeugdleden door naar de senioren, waardoor ook daar nu een voorzichtige groei is waar te nemen.

 

Inzet op kwaliteit

Sportief gaat het de laatste jaren ook uitstekend. Heren 1 heeft na een afwezigheid van meer dan twintig jaar weer een plekje in de tweede klasse weten te veroveren en bij de jeugd wordt jaar op jaar steeds hoger gespeeld. Niet alleen door de eerste elftallen maar ook door de breedteteams. Vooral bij de meisjeslijn is een stijgende lijn, die er zelfs toe heeft geleid dat Meisjes B1 het eerste Rijswijk team is dat in de interdistrictscompetitie uitkomt.

 

Er wordt dan ook stevig geïnvesteerd in hockey. Alle trainers gebruiken Hockey-Academy om hun trainingen voor te bereiden. Afgelopen zomer hebben we het hele programma voor de jongste jeugd herschreven om te zorgen dat de trainingen naadloos aansluiten bij het opleidingsprogramma. Jonge trainers worden intensief begeleid en er worden clinics voor trainers en coaches gehouden. Op dit moment zijn twaalf deelnemers bezig met de trainersopleiding HT2 van de KNHB en drie deelnemers zelfs met HT3. Het doel van deze investeringen is dat we alle teams een goede trainer kunnen bieden en niet alleen de eerste elftallen. Uitgangspunt voor alle teams is hockeyprestatie onder voorwaarde van hockeyplezier.

 

Vrijwilligersvereniging

De vereniging groeide hard en het besef begon door te dringen dat de Rijswijksche Hockey Club van karakter ging veranderen. Waar RHC in de jaren negentig nog meer seniorleden dan jeugdleden had is die balans volledig omgeslagen. Daarbij komt dat jeugdleden en hun ouders hele andere eisen stellen aan hun vereniging dan seniorleden. Hoe daar nu mee om te gaan? Welke eigenschappen moet RHC behouden en waar moet de club mee veranderen met de eisen van de tijd? We zien een tendens in de hockeywereld om steeds meer verenigingswerk uit te besteden. De bar wordt verpacht, het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsmanager en allerhande taken worden uitbesteed, wat duidelijk terug is te zien in de hogere contributie die grotere verenigingen vragen dan kleine. Wij zijn er van overtuigd dat de betrokken vrijwilligers de kernwaarde zijn van de RijswijkscheHockey Club.

 

Het feit dat we een vrijwilligersvereniging zijn, ontslaat ons echter niet van de plicht om onze zaken goed te regelen. Daar blijven we dus continue aan werken.

 

Doordat de vereniging groeit wordt er van onze vrijwilligers steeds meer gevraagd. Tot nu toe hebben we daar op ingespeeld door steeds meer taken te splitsen. Op dit moment zijn er bij RHC meer dan 200 onbezoldigde vrijwilligers actief en nog eens 140 trainers. Dit betekent dat een enorme groep leden en ouders van jeugdleden op een of andere manier direct betrokken is bij de club. Dit merken we onder andere aan de opkomst bij het kerstgala waar bijna 200 mensen op af kwamen waaronder veel ouders.

 

De Rijswijksche Hockey Club is een bijzondere vereniging waar zeer veel betrokken mensen bezig zijn om samen de club naar een hoger plan te tillen. RHC bestaat al meer dan 80 jaar en gaat een bloeiende toekomst tegemoet. Wij zijn RHC!