Persbericht SSRHC en RHC

4 november 2021

Veiligheidssituatie sportcomplex - plofcirkel TNO
Vandaag of morgen zal de plaatselijke pers berichten over de veiligheidssituatie van ons sportcomplex. Ons complex bevindt zich namelijk in de zogenaamde TNO-plofcirkel. Het nabijgelegen onderzoeksinstituut TNO heeft op haar terrein (mogelijk) explosieve stoffen opgeslagen. Daardoor staat TNO niet toe dat de hockeyvereniging gaat uitbreiden (zie link hieronder: TNO wil geen uitbreiding van m2 toestaan, ook niet het opnemen van de bestaande bebouwing van de SSRHC in het bestemmingplan).

Advies van de Veiligheidsregio
Als gevolg van de reactie van TNO op het voorgenomen bestemmingsplan, heeft de Gemeente Rijswijk advies gevraagd aan de Veiligheidsregio over het wel/niet saneren van de bestaande sportvoorzieningen. De uitkomst van het overleg met de ambtenaren is vooralsnog: niet noodzakelijk. De verwachte reactie van de Veiligheidsregio: dan wel maatregelen nemen om risico's te beperken.

Situatie omtrent veiligheid blijft onduidelijk
Veiligheid is voor ons erg belangrijk, zo heeft SSRHC in haar zienswijze laten weten aan de gemeente (zie link hieronder). Het is hierbij zwart of wit; grijs kan niet. Dus het wordt acceptabel en de accommodatie blijft of het is vanuit veiligheidsoogpunt niet acceptabel en dan zullen de hockeyactiviteiten moeten worden uitgeplaatst. De SSRHC heeft er bij de gemeente diverse keren op aangedrongen om over de veiligheid van de bezoekers van het sportpark duidelijkheid te geven.

De Gemeente Rijswijk kan ons tot nu toe weinig comfort bieden over de daadwerkelijke veiligheidssituatie. Enerzijds wordt gemeld dat alle instanties zich erover hebben gebogen en dat geen van hen tot uitplaatsing van de sportverenigingen heeft geadviseerd (vooralsnog). Tegelijkertijd wordt een bouwvergunning voor facilitaire ruimten geweigerd vanwege de veiligheidssituatie.

De Veiligheidsregio doet op dit moment onderzoek. De uitslag laat nog op zich wachten.

Verbouwing clubgebouw pas in 2021 - aanleg veld 4 ongewis
Wij zijn onaangenaam verrast door de reactie van buurman TNO op het voorgenomen bestemmingsplan. Immers, de club heeft door het almaar groeiende ledental (nu duizend) dringend behoefte om het clubhuis uit te breiden met facilitaire ruimten (toiletgroep, fusthok, elftalkamer en vergaderruimte). Ter voorbereiding is deze wens reeds in 2012 met de gemeente besproken, maar de Gemeente Rijswijk heeft de SSRHC nu laten weten dat de consequentie is dat de plannen tot 2021 moeten wachten. Volgens een afspraak tussen de gemeente en TNO, zal TNO er zorg voor dragen dat "de bedrijfsactiviteiten vanaf 1 januari 2021 hooguit bestaan uit kantoorfuncties, het hoog toxicologisch laboratorium en beperkte faciliteiten op het gebied van munitie en explosieven die geen hinder buiten de Locatie Rijswijk veroorzaken of tot zonering noodzaken buiten de Locatie Rijswijk."

Ook de aanleg van veld 4, eerder voorzien voor 2017, is tot nader order uitgesteld en wordt bovendien gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Rijswijk Buiten.

Hoe nu verder?
De uitkomst van het overleg met de gemeente is ingeslagen als een bom. De bestuurders van SSRHC en RHC hebben vastgesteld dat onze toekomstplannen tot 2021 zouden moeten worden stilgelegd.

Ook zonder de aanleg van Rijswijk Zuid groeit onze wachtlijst. Wanneer een vierde veld voorlopig niet kan worden aangelegd zal het aantal kinderen dat per jaar lid wordt sterk moeten worden verminderd, waardoor we nog meer potentiƫle leden moeten gaan teleurstellen.

Op dit moment bekijken we onze juridische positie. Wij zullen onderzoeken of er opschortende werking uitgaat van het aanvechten (door ons) van de TNO-vergunning, nu TNO zelf stelt dat de bouw van enkele toiletten tot onveilige situaties zou leiden. Daar lijkt het wel op; de sportaccommodatie dateert al van 1986 en de toen al bebouwde m2 worden nu door TNO aangevochten.


Sportieve groeten,

Koen Caminada Geert-Willem van Weert
Voorzitter SSRHC Voorzitter RHC


Bijlagen
Zienswijze TNO op bestemmingplan
http://www.rijswijkschehc.nl/files/library/pdf/zienswijze%20tno%20op%20bestemmingplan.pdf

Zienswijze Stichting Sportaccommodatie RHC op bestemmingplan
http://www.rijswijkschehc.nl/files/library/pdf/zienswijze%20ssrhc%20op%20bestemmingplan.pdf

Vragen Gemeenteraad aan het College van B&W over het garanderen van de veiligheid voor bewoners, bedrijven en sportverenigingen door de gemeente Rijswijk door aanwezige plofcirkels rondom TNO-complex
http://www.rijswijkschehc.nl/files/library/pdf/vragen%20gemeenteraad%20over%20veiligheid%20inzake%20plofcirkels.pdf