Nieuw wedstrijdshirt

16 december 2021
Nieuw wedstrijdshirt per 1 juli 2021

Tijdens de drukbezochte Buitengewone Algemene Ledenvergadering van gisteren, 15 december 2020, is er gekozen voor een nieuw ontwerp van ons RHC wedstrijdshirt.

Hoe is de keuze gisteren gemaakt?
We zijn gestart met een presentatie van onze voorzitter, Remco van Oyen. Remco vertelde hier hoe er gestemd kon worden op een nieuw wedstrijdshirt, wat daarvoor nodig is en liet ook nog de shirt opties zien aan alle leden. Om het wedstrijdshirt te mogen veranderen, hebben we toestemming nodig op de ALV om officieel te mogen stemmen op de verschillende shirt opties. De regels rondom ons tenue zijn natuurlijk voor iedereen belangrijk en daarom is er eerst toestemming nodig om het HR (huishoudelijk reglement) te mogen wijzigen.

Nadat er toestemming was van de ALV om het wedstrijdshirt te mogen wijzigen, kon er gestemd worden op 4 opties. Het huidige shirt (optie 0), optie 1,2 en 4.
Na de eerste stemronde viel shirt optie 4 af.
De volgende stemronde was voor shirt optie 0, 1 en 2.
Hierbij is met een grote meerderheid gekozen voor shirt optie 1.

Onze vereniging zal vanaf 1 juli 2021 in Brabo shirts gaan spelen met ontwerp optie 1.
Zie bijgevoegde foto. (Dank Nino voor de foto’s)

Wij willen de lustrumcommissie en sponsorcommissie enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden voor het realiseren van een nieuw ontwerp!

Met sportieve groeten, namens het Bestuur,

Elise en Romi
 
Bijlage