Nieuwe kandidaten voor bestuur

19 juni 2021

Tijdens de ALV van 16 juli 2019 zal ik aftreden als voorzitter. Het doet mij genoegen u te kunnen mededelen dat Remco van Oyen (bestuurslid Hockey) bereid is gevonden om het voorzitterschap van de Rijswijksche Hockey Club op zich te nemen. Hij zal 16 juli tijdens de ALV worden voorgedragen door het bestuur. Tevens ben ik verheugd te kunnen mededelen dat er inmiddels ook een kandidaat voor de bestuursportefeuille Secretaris is gevonden. Floortje Wapenaar is hiertoe bereid gevonden.

Bestuursportefeuille Hockey

Een kandidaat voor de bestuursportefeuille Hockey is inmiddels ook gevonden. Oscar Reiche is bereid gevonden deze portefeuille op zich te nemen. Hij sluit vanaf heden aan bij de bestuursvergaderingen om zich te kunnen voorbereiden op zijn nieuwe taak.

Oscar zal tijdens de ALV van 16 juli worden voorgedragen door het bestuur.


Kandidaat bestuursleden en benoemingsprocedure

Het bestuur heeft in Remco, Floortje en Oscar drie uitermate geschikte en enthousiaste kandidaten gevonden. Zij zijn voor veel leden bekende gezichten die al vele jaren lang actief zijn binnen onze club. Remco de afgelopen jaren uiteraard ook als bestuurslid Hockey, Floortje als enthousiast speelster bij nu de jong senioren, als trainster/coach en onder meer als ondersteuning bij diverse hockey- en clubactiviteiten en Oscar o.a. ook vanuit de technische staf en natuurlijk heel veel vanaf het hockeyveld. Daarnaast zijn zij ook buiten het hockeyveld zeer actief, zoals bijvoorbeeld bij het RHC Jeugdkamp. Met die zelfde energie willen zij zich ook de komende jaren in het bestuur voor RHC inzetten. Binnenkort zullen zij zichzelf en hun kandidatuur uitgebreider toelichten aan RHC, zoals gebruikelijk ook via een kort website-bericht.


Bij het voordragen van kandidaat bestuursleden is de procedure en rolverdeling als volgt geregeld bij RHC (zie ook de Statuten en Huishoudelijk Reglement): 

Het bestuur draagt kandidaat bestuursleden voor aan de ALV ter benoeming. De voordracht van het bestuur wordt ook bij de oproeping voor de vergadering (in de ‘convocatie’ en in de agenda voor de ALV die ruim een week voor de ALV worden verstuurd) medegedeeld. De ALV dient vervolgens in te stemmen met de voordracht. 

Ook leden van RHC kunnen zich kandidaat stellen dan wel kandidaten voordragen (zie voor meer informatie hierover ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van RHC, die zowel via de website als achter de inlog op de website in te zien zijn).

Mochten hier nog vragen over zijn, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd bij het bestuur of via [email protected] stellen. 


Ik nodig u allen van harte uit aanwezig te zijn bij de ALV op dinsdag 16 juli a.s.

 

Met sportieve groet,

 

Namens het bestuur,

Tom van Essenberg

Voorzitter