Ilse en Ollie bedankt!

30 september 2021

Na drie jaar bestuur zijn op 28 september (tijdens de ALV) Ilse Smit (Organisatie) en Olivier Maas (penningmeester) afgetreden. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder verbeteren van de organisatie en bedrijfsvoering van RHC.

 

Ilse was verantwoordelijk voor alles wat in en om het clubhuis gebeurt. Hierdoor was zij voor velen het gezicht op RHC. Van bar tot evenementen en van toernooien tot afstemming met de stichting werd door haar strak georganiseerd. Zo heeft zij bijvoorbeeld – samen met de barcommissie – gezorgd voor een optimaal resultaat van de barinkomsten.

Als schatbewaarder van RHC heeft Olivier zich gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit deed hij onder andere door het stroomlijnen van de financiële en administratieve processen en het inrichten van de financiële administratie, die met Janny en Lisa nu soepel verloopt. Olivier heeft hierdoor gezorgd voor het verder versterken van de financieel gezonde vereniging die we zijn.

 

Voorzitter Tom van Essenberg bedankte beide oud bestuurders voor hun inzet: ‘Jullie hebben je de afgelopen drie jaar met hart en ziel ingezet voor de club. Dat waardeer ik enorm, heel erg bedankt daarvoor. Ik zal jullie missen aan de bestuurstafel, maar blijf jullie natuurlijk zien hier op RHC.’ Beiden blijven als betrokken ouder en hockeyer actief op RHC. Ilse in de barcommissie en Olivier ondermeer als coach en scheidsrechter.

Na deze woorden van dank en onder luid applaus van de aanwezigen, verwisselden Ilse en Olivier hun plaats achter de bestuurstafel voor een plekje in het clubhuis.


Vacature

Inmiddels is Frederic van Daele door de Alv benoemd als penningmeester van RHC. Voor de portefeuille van Ilse is nog steeds een vacature. Het bestuur hoopt deze z.s.m. te kunnen vervullen met een geschikte kandidaat.