Terugblik ALV 22 juni

24 juni 2021

Afgelopen 22 juni 2018 vond in het clubhuis weer de jaarlijkse juni ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats. Het concept verslag van deze vergadering zal - zodra het gereed is (naar verwachting begin juli)- in te zien zijn achter de inlog op de RHC website, alsook opvraagbaar zijn via [email protected]
Op de eerstvolgende financiële ALV (staat nu gereserveerd voor 14 september 2018) zal dit verslag definitief dienen te worden vastgesteld door de ALV.

In een notendop de belangrijkste items van de 22 juni ALV:
1) Vaststelling stukken: Het jaarverslag RHC 2017/18 en de notulen van de september ALV 2017 zijn definitief vastgesteld. Ook deze stukken, net als de ledenversie van de powerpoint presentatie van het bestuur op 22 juni, zijn (binnenkort) in te zien via de RHC website achter de inlog onder Club -Documenten (respectievelijk de categorieën Algemene Leden Vergadering en Jaarverslagen RHC). 

Een verkorte versie van het jaarverslag is tijdens de ALV gepresenteerd. https://www.rijswijkschehc.nl/files/library/rhcjvdef.pdf  

2) Geert Jan Dickhoff en Tim de Gier werden gehuldigd wegens hun respectievelijk 25-jarig en 40-jarig lidmaatschap van RHC. Joost van Rijn ontving de bokaal voor Trainer van het jaar (JB1). Gefeliciteerd!

Geert Dickhoff 25 jaar lid

3) Bestuurslid Jeugdhockey Hanneke van Zanten trad uit het bestuur. Haar termijn is verlopen en zij is niet herverkiesbaar. De bestuursportefeuilles jeugdhockey en seniorenhockey gaan op in één nieuwe bestuursportefeuille Hockeyzaken. Remco van Oyen zal deze bestuursportefeuille voor zijn rekening nemen. Bij de volgende ALV in september verlopen de bestuurstermijnen van bestuurslid Organisatie Ilse Smit en van Penningmeester Olivier Maas. Zij stellen zich beiden niet herverkiesbaar. Naar opvolging wordt nog gezocht. Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd zich aan te melden bij het bestuur.4) De wijziging van het Huishoudelijk Reglement RHC en de aanname van het Privacystatement/verklaring RHC alsmede de Gebruikersvoorwaarden voor de RHC website en –app (allen nodig ter implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) werden goedgekeurd door de ALV. De definitief vastgestelde versies van de betreffende documenten worden zo spoedig mogelijk op- en achter de inlog op de website geplaatst. Ook kreeg het bestuur van de ALV het mandaat om diverse andere AVG gerelateerde acties nader uit te werken.

5) Het bestuur van RHC gaf een korte vooruitblik op de (ook financiële) speerpunten en beleid voor komende tijd. De strafcommissie en vertrouwenscommissie brachten hun jaarverslag aan de ALV uit.

Wil je meer informatie? Lees dan straks vooral het concept-verslag van de vergadering alsmede bovengenoemde documenten! Wil je nog wat hulp bij het inloggen op de RHC-website, raadpleeg dan dit document.

Mede namens de rest van het bestuur wens ik jullie allemaal een hele fijne zomerperiode en we zien elkaar graag weer bij de start van het seizoen in augustus en natuurlijk de volgende ALV in september!

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
Secretaris RHC

 
Bijlage