Nieuwe rokersplek

1 juni 2021

Onze RHC-accommodatie is sinds de herfstvakantie grotendeels rookvrij gegaan om een gezonde sportomgeving te bieden. Net als veel andere verenigingen dragen we zo bij aan een Rookvrije Generatie en kan er niet langer gerookt worden langs de velden, op het terras of bijvoorbeeld bij de hoofdingang van het clubhuis.

Hiervoor was een tijdelijke rookplek ingericht, wat niet de meest ideale plek was. Dit weekend verhuizen we de asbakken en wordt er een rookplek aan de zijkant van het clubhuis gemaakt. Zodat de terrastent rookvrij is en daar weer door iedereen gezellig afgesproken kan worden.

Rookvrij betekent geen rookverbod, maar een grotendeels rookvrije omgeving op RHC. Mocht je buiten de rokersplek iemand zien roken, dan rekenen wij er op dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen de betrokkene te vertellen dat er op RHC buiten de rokersplek niet gerookt wordt. Ga er in eerste instantie van uit dat iemand niet op de hoogte is van de afspraak. Een goede manier om iemand aan te spreken die rookt, is diegene te vragen of hij/zij bekend is met de afspraken op onze vereniging en te verwijzen naar de rookplek.

Wil je meer informatie over de Rookvrije Generatie, dan kun je kijken op de site van de Hartstichting of klik op https://goo.gl/Fvs8bH . Heb je vragen of opmerkingen over het rookbeleid op de accommodatie van RHC, kun je een mail sturen naar [email protected] of vanzelfsprekend mij of één van de andere bestuursleden aanspreken.

We hopen dat jullie hier allemaal aan willen meewerken om dit een succes te maken!


Met hartelijke groet,
namens het RHC-bestuur,

Ilse Smit
Bestuurslid Organisatie