In Memoriam Frank Litjens

22 oktober 2021

Het bestuur ontving bericht van het overlijden van ons erelid en oud-erevoorzitter de heer F.E. Litjens. Frank Litjens.

Frank Litjens (geboren 1934) was na het begin van zijn hockeycarrière in Kaatsheuvel in of vlak na zijn studententijd naar Rijswijk gekomen en werd eind vijftiger jaren lid van de Rijswijksche Hockey Club. Na diverse bestuursfuncties in de zestiger jaren werd hij in 1973 voorzitter van de club, wat hij bleef tot 1977. Hij werd bij zijn terugtreden als voorzitter tot erelid benoemd en ook tot erevoorzitter, de 3-de erevoorzitter in de toen al 46 jaar oude RHC.

In de vele jaren daarna was en bleef hij heel betrokken bij onze club. Hij was toen al verhuisd naar ’s-Gravenzande. Bij de HV Westland gingen zijn kinderen hockeyen en ook daar was Frank zowel als trainer en coach (Dames 1 en Heren 1) ook betrokken als bestuurder, o.a. bij de ontwikkeling en exploitatie van de eerste kunstgrasvelden bij Westland. Ook bij Westland werd hij in 2000 benoemd tot erelid.

Op de Rijswijksche Hockey Club nam Frank de voorzittershamer over in lastige jaren. De onderhandelingen met de gemeente over een 3-de veld aan de Van Vredenburchweg liepen moeilijk. Ook waren de plannen voor een nieuw clubhuis ver gevorderd, maar nog niet gerealiseerd. Tijdens zijn voorzitterschap werd het 3-de (gras-)veld in gebruik genomen en een nieuw clubhuis geopend. Zijn vrouw Suus legde de eerste steen. Toen Frank in 1977 terugtrad als voorzitter werd hij benoemd tot erelid en ook wees de toenmalige erevoorzitter hem aan als zijn opvolger. Hij bleef erevoorzitter tot 1993.

Met het overlijden van Frank Litjens verliest de club een clubman in hart en nieren. Hoewel de laatste decennia zeer betrokken bij Westland bleef hij ook Rijswijk trouw. Wedstrijden tussen beide clubs werden door hem bezocht en bij winst of verlies werden wederzijds altijd de felicitaties of het medeleven betoond. Hij bezocht ook nog zeer geregeld de ledenvergaderingen.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Suus en zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij moge rusten in vrede.

 

Tom van Essenberg, voorzitter

Hans Speetjens, erevoorzitter