Schorsingen (contributie)

16 december 2021
Het bestuur heeft besloten om 2 leden te schorsen. De betreffende leden zijn geschorst wegens het niet tijdig- ook niet na diverse rappèlen- en niet binnen de gestelde uiterste betaaltermijnen voldoen van de (volledige) contributieverplichtingen voor het seizoen 2016/2017.

De schorsing betreft deelname aan alle trainings- , wedstrijd- en verenigingsactiviteiten en zal worden opgeheven zodra de verschuldigde contributiebedragen zijn voldaan. Het betreft:

R.L.
R.V.


Deze leden zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht van het schorsingsbesluit alsmede van de diverse contactpersonen tot wie zij zich kunnen wenden in geval van vragen.

Namens het bestuur,

Ann-Marie Kühler
Secretaris RHC