Richtlijnen gesponsorde teamtrui RHC seizoen 2018-2019

29 augustus 2021

RHC staat positief tegenover het regelen van de zogenaamde gesponsorde Teamtrui door een team zelf.

Wel zijn hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld:

1.Altijd vooraf melden bij de sponsorcommissie dat er een gesponsorde teamtrui komt; pas na akkoord sponsorcommissie kunnen particuliere personen en bedrijven worden benaderd en kan bijvoorbeeld social media worden gebruikt om op te roepen tot deelname aan de teamtrui.

2.Logo van RHC op de trui kan alleen als de trui bij Sport 2000 Voorburg - onze huisleverancier- wordt aangeschaft.

3.Particuliere/ privé personen (niet zijnde bedrijf) kunnen altijd op de trui worden vermeld, zonder afdracht van een financieel gedeelte van diens bijdrage aan de gesponsorde trui aan de club.

4.Van de financiƫle bijdrage van bedrijven (niet zijnde bestaande sponsoren van RHC) aan de trui die met naam en/of logo op de trui worden vermeld, moet minstens 20 % van de bijdrage aan de club (via de algemene middelen van de vereniging RHC en dus de penningmeester bestuur RHC) worden afgedragen t.b.v. hockeyactiviteiten. In dat geval altijd vooraf contact opnemen met de sponsorcommissie om afspraken te maken over hoe de afdracht wordt geregeld.

5.Een bedrijfslogo/merknaam mag maximaal de volgende afmetingen hebben: 10 cm bij 7 cm.

6.Let op: Geen bestaande sponsoren van RHC benaderen voor teamtruien.

7.Let op passend taalgebruik in de gesponsorde uitingen op de trui.

Contactpersoon vanuit de sponsorcommissie: Richard Reinigert : [email protected]