Reglementen

RHC is een grote club met veel leden. Om ervoor te zorgen dat je weet wat er van je verwacht wordt als speler, trainer, coach of vrijwilliger en ook duidelijk is wat jij mag verwachten van de club, hebben we met elkaar de nodige reglementen en protocollen opgesteld. We gaan ervan uit dat iedereen die actief is op RHC, de inhoud van deze documenten kent en deze ook naleeft.

Algemeen
Statuten