Accomodatie

SSRHC

De Stichting Sportaccommodatie RHC (SSRHC) exploiteert vier kunstgrasvelden aan de Lange Kleiweg te Rijswijk. Hoofdgebruiker is de Rijswijksche Hockey Club.

 

De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, het bevorderen van sportbeoefening en het ondersteunen van gebruikers van het sportcomplex gelegen aan de Lange Kleiweg te Rijswijk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 


Meer info over SSRHC

 

Schade melden

Indien je schade aan de sportaccommodatie hebt geconstateerd of per ongeluk hebt veroorzaakt, dan kun je dit aan ons melden. Mail dan naar [email protected]. Vermeld datum en tijdstip en voeg eventueel een foto toe. Bij voorbaat onze dank!