Agenda
20-6  Jongste Jeugd / Slotdag
27-6  I-C-Hockey Toernooi
28-6  Parels en zeesterren toernooi
4-7  C-NO-MORE Toernooi
5-7  Diep in de Zee toernooi
11-7  Trimtoernooi
12-7  Familie toernooi
Hele agenda
Sponsor nieuws
Concept agenda ALV
1-9-2015  | 

Binnenkort zal de oproeping (convocatie) voor de jaarlijkse financiële Algemene ledenvergadering (ALV), die zal plaatsvinden op dinsdag 22 september 2015, weer naar alle leden worden verstuurd. Ook zal dan een bericht hierover -plus alle bijbehorende stukken- op de website geplaatst worden. Bijgaand treft u vooruitlopend hierop en ter kennisname reeds een exemplaar van de concept-agenda voor deze ALV. De definitieve agenda voor de ALV wordt uiterlijk een week voor de ALV gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Ann-Marie Kühler
secretaris RHCBijlage: Concept Agenda ALV 22 sep 15 (webversie1sep15).docx

terug naar vorige scherm