Agenda
20-6  Jongste Jeugd / Slotdag
27-6  I-C-Hockey Toernooi
28-6  Parels en zeesterren toernooi
4-7  C-NO-MORE Toernooi
5-7  Diep in de Zee toernooi
11-7  Trimtoernooi
12-7  Familie toernooi
Hele agenda
Sponsor nieuws
Uitspraak Raad van State
2-7-2015  | 

Veiligheidssituatie complex

Het sportcomplex kan blijven, maar er zijn beperkingen. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een beroep dat door de Stichting Sportaccommodatie RHC (SSRHC) is ingediend. Dit beroep was gericht tegen het bestemmingsplan dat de aanleg van een extra veld en uitbouw van het gebouw niet toelaat vanwege de veiligheid. Verder boogde het beroep duidelijkheid te krijgen over de veiligheidssituatie die te maken heeft met de activiteiten van TNO.

Op 1 juli 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. Deze uitspraak impliceert dat de SSRHC haar activiteiten op de huidige locatie kan voortzetten met de volgende beperkingen:

-Het clubgebouw mag niet worden uitgebreid

-Een extra sportveld mag niet worden aangelegd

Deze situatie blijft van kracht totdat TNO de activiteiten rondom munitieopslag heeft afgebouwd, uiterlijk 2021. Burgemeester Bezuijen heeft ons toegezegd zich in te (blijven) zetten voor het z.s.m. afbouwen van de TNO-veiligheidscirkel rondom het sportcomplex. Hierover treedt hij in overleg met het bevoegd gezag. Een snelle oplossing van het probleem mag daarbij overigens niet worden verwacht.


Gevolgen

- De uitspraak is definitief. Er is geen beroep bij de Raad van State mogelijk.

- Dit heeft gevolgen voor ledengroei en aannamebeleid. Doordat er niet binnen afzienbare tijd uitbreiding op het sportcomplex mogelijk is, zullen wij de instroom moeten inperken. Dat betekent dat we zeer veel kinderen, vooral meisjes zullen teleurstellen. Op dit moment staan al meer dan 254 kinderen op de wachtlijst waarvan we komende zomer naar verwachting 70 kunnen plaatsen.

- De Raad van State heeft geen uitspraak gedaan over de veiligheidsrisico’s. Dat blijft dus boven de markt hangen. De bestuurders van SSRHC en de vereniging zullen moeten bekijken wat de gevolgen zijn voor de bestuurlijke aansprakelijkheid en of die nog te dragen zijn voor onbezoldigde vrijwilligers.

 


Met sportieve groeten,

 


Koen Caminada (voorzitter SSRHC)

Geert-Willem van Weert (voorzitter RHC)


 terug naar vorige scherm