Agenda
20-6  Jongste Jeugd / Slotdag
27-6  I-C-Hockey Toernooi
28-6  Parels en zeesterren toernooi
4-7  C-NO-MORE Toernooi
5-7  Diep in de Zee toernooi
11-7  Trimtoernooi
12-7  Familie toernooi
Hele agenda
Sponsor nieuws
Protocol ongewenste intimiteiten
21-6-2013  | 
Tijdens de onlangs gehouden ALV is gesproken over een protocol ongewenste intimiteiten. Ter voorkoming en aanpak van ongewenste intimiteiten stelde het bestuur het volgende voor:

1)

Bekend maken van Gedragsregels Sexuele Intimidatie van NOC*NSF. Deze gedragsregels gelden voor alle begeleiders binnen de aangesloten bonden. Begeleider is een breed begrip en betreft in feite al onze vrijwilligers. Het verdiend dus aanbeveling om deze gedragsregels goed te lezen.

 

2)

Vaststellen van een protocol ongewenste intimiteiten. Dit geeft het bestuur handvatten hoe te handelen in geval van overtreding van bovengenoemde gedragsregels.

 

3)

Aanstellen van vertrouwenspersonen. De taak van deze vertrouwenspersonen wordt beschreven in het protocol.


Mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben, dan kun je dat aangeven via de secretaris.

Rest mij nog Gertjan Spuij te bedanken voor zijn hulp met de totstandkoming van dit protocol.

Met sportieve groet,

Geert-Willem van Weert
Voorzitterterug naar vorige scherm